Wyszukiwarka połączeń

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: B DWORZEC KOLEJOWY

Projekt: B03 WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • instrukcja warunkowa złożona,
 • operatory arytmetyczne,
 • operatory porównania,
 • pętle,
 • tablice,
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu

Sama tablica informacyjna to trochę mało dla wymagających pasażerów. Ciekawym pomysłem jest wyszukiwarka połączeń.

Zadanie 1

Opis

Dla każdej miejscowości powinna zostać stworzona osobna tablica, której wartości to będą liczby oznaczające godziny odjazdów pociągów. Pamiętaj aby w pierwszej kolejności stworzyć zmienną typu tablica string. Następnie ustaw jej wartości.

Zadanie 2

Opis

Zdefiniuj zmienną cel-podrozy w której będzie przechowywana wartość do jakiej chciałby dojechać podróżny. Przypisz do niej przykładową wartość.

Zadanie 3

Opis

Teraz można wykorzystać dwa poprzednie zadania. Napisz instrukcje warunkowe w których w zależności od wartości zmiennej cel-podrozy na wyświetlaczu pojawią się godziny odjazdów w wskazanej tablicy. Do wypisania elementów tablicy wykorzystaj pętle.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Zadanie 4

Podłączenie modułów

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką D (Digital).

Opis

Użytkownik może wpisać dane do przekazania w zakładce MONITOR i wysłać je do aktualnie działającego programu. Po naciśnięciu przycisku odczytaj dane z MONITORA i przypisz odczytaną wartość do zmiennej cel-podrozy. Wykorzystaj bloczki z menu „komunikacja”. Następnie skorzystaj z poprzednio napisanych instrukcji warunkowych.

Zadanie 5

Opis

Utwórz kolejną zmienną z pełną aktualną godziną. Następnie dodaj warunek aby w pętli wypisującej godziny pociągów uwzględnić tylko te co będą miały odjazd po aktualnej godzinie.

Pseudokod

Akualna-godzina = 14
Licz w górę z i od i=0 do i < rozmiar-tablicy co 1
  jeśli z tablicy [] pobierz element i > Akualna-godzina
   wypisz na wyświetlaczu (NL) = z tablicy [] pobierz element i

Zadanie 6

Opis

W tym zadaniu wystarczy lekko zmodyfikować poprzedni program. Do każdej wypisanej godziny dodaj 1,5 godziny opóźnienia.

Pseudokod

Licz w górę z i od i=0 do i < rozmiar-tablicy co 1
  jeśli z tablicy [] pobierz element i > Akualna-godzina
   wypisz na wyświetlaczu (NL) = z tablicy [] pobierz element i +1,5

Zadanie 7

Opis

Wykorzystaj wiedzę z zadania 4, gdzie pobierany został cel podróży. Utwórz zmienną do której przypiszesz godzinę pociągu o jakiej podróżny chciałby wyjechać. Pobierz informacje od pasażera. Następnie zmodyfikuj swoje instrukcje warunkowe aby uwzględniały także zadeklarowaną godzinę.