Sterownik żaluzji

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: F MIŁY PORANEK

Projekt: F02 STEROWNIK ŻALUZJI

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • instrukcja warunkowa prosta,
 • instrukcja warunkowa złożona,
 • operatory arytmetyczne,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • serwomechanizmy,
 • urządzenia wejścia,
 • urządzenia wyjścia,
 • PWM,
 • wyświetlacz.

Cel projektu

Zadaniem projektu jest stworzenie systemu do sterowania żaluzjami w różnych trybach np. telewizyjnym.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Czujnik obrotu i joystick są modułami analogowymi. Podłącz je pod piny oznaczone literką A (Analog).

Opis

W pierwszym kroku wybierz 5 kolorów jakie mogą zostać wskazane przez czujnik obrotu. Sprawdź za pomocą monitora portu szeregowego jakie zakresy wartości zwraca czujnik po wskazaniu na każdy z nich. Następnie sprawdź jakie wartości zwraca joystick po jego naciśnięciu (w dół).

Na koniec połącz dwa wspomniane wyżej moduły i po naciśnięciu joysticka wypisz na wyświetlaczu jaki numer trybu i dedykowany kolor został wskazany.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Czujnik światła jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog). Natomiast serwo jest modułem cyfrowym. Podłącz je pod specjalny pin, który znajduje się pod pinami oznaczonymi literką D (Digital).

Opis

W pierwszym kroku sprawdź jak działa czujnik światła. Ustal wartości jak przyjmuje czujnik po jego zakryciu (ciemność) lub odkryciu ręki (jasność). Wartości wypisz na monitorze portu szeregowego. Aby sterować serwem należy użyć bloczka <SERWO PRZESUŃ> i w parametrze przekazać na jaki kąt ma zostać ustawione ramię serwa.

Następnie zaprogramuj pierwszy tryb który w sposób automatyczny dostosowuje kąt pochylenia serwa do natężenia światła w pomieszczeniu zwracanym przez czujnik światła. Możesz wykorzystać instrukcje warunkowe albo bloczek <MAPUJ WARTOŚCI…>.

Pseudokod

Funkcja uruchom-tryb-automatyczny()
  Serwo przesuń = mapuj wartości z czujnika światła [0-90]

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Dioda to moduł cyfrowy. Podłącz ja pod pin oznaczony literka D (Digital).

Opis

Drugi tryb i druga funkcja o nazwie „uruchom-tryb-telewizyjny”. W tym trybie zasłoń żaluzje i ustaw natężenie diody na bardzo niskie. Do sterowania natężeniem diody wykorzystaj bloczek <MODULUJ PWM>.

INNE ROZWIĄZANIE

Jeżeli chcesz zasłonić żaluzje w sposób płynny należy posłużyć się pętlą. Przy okazji możemy także krokowo ustawić odpowiednie natężenie światła. Aby natężenie światła było mniejsze wartość kroku została ustawiona na (i/2).

Pseudokod

Funkcja uruchom-tryb-telewizyjny()
  serwo-przesuń = 90
  moduluj-pwm = 10

Zadanie 4

Opis

Kolejny tryb to tryb światło słoneczne. W tym trybie odsłoń żaluzje i wyłącz sztuczne światło.

Pseudokod

Funkcja uruchom-tryb-telewizyjny()
  serwo-przesuń = 0
  dioda led wyłącz

Zadanie 5

Opis

Kolejny tryb to tryb światło sztuczne. W tym trybie zasłoń żaluzje i włącz sztuczne światło.

Pseudokod

Funkcja uruchom-tryb-telewizyjny()
  serwo-przesuń = 90
  dioda led włącz

Zadanie 6

Opis

W ostatnim trybie ustaw żaluzję i natężenie światła według własnych preferencji.