Sterowanie bramą garażową

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: E INTELIGENTNY DOM

Projekt: E03 STEROWANIE BRAMĄ GARAŻOWĄ

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • generowanie dźwięków,
 • instrukcja warunkowa prosta,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • pętla,
 • serwomechanizmy,
 • urządzenia wejścia,
 • urządzenia wyjścia,
 • zmienne.

Cel projektu

Inteligentna brama garażowa, którą możesz otworzyć na przycisk lub czujnik zbliżającego się pojazdu to marzenie nie jednego z nas. Czy nie łatwiej zimą otworzyć bramę automatycznie niż wychodzić w mróz aby otworzyć ją ręcznie. Napisz taki system.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Serwo jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod specjalny pin pod pinami oznaczonymi literką D (Digital).

Opis

Po przejrzeniu kursu „serwomechanizmy” możesz dowiedzieć się, że bloczek <SERWO…PRZESUŃ> przesuwa ramię serwa o kąt jaki zostanie podany w parametrze wspomnianego bloczka. Pomyśl, jeśli chcesz podnieść bramę to kąt ramienia musi być ustawiony na 0 stopni, natomiast jeśli chcesz opuścić to 90 stopni.

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką D (Digital).

Opis

Aby operować przyciskiem należy użyć instrukcji warunkowych z warunkiem „jeśli naciśnięto przycisk to zrób akcję”. Dodatkowo należy pamiętać aby nie zepsuć bramy poprzez zamknięcie zamkniętej wcześniej bramy. Czyli gdy serwo jest aktualnie w pozycji 90 stopni to nie możemy po naciśnięciu przycisku wydać instrukcji aby przesunąć je o kolejne 90 stopni. Aby zabezpieczyć taką sytuację użyj zmiennej do zapisania aktualnego stanu bramy garażowej – otwarta/zamknięta. Na początku w bloczku <INICJUJ> ustaw początkową wartość serwa na 90 stopni czyli zamknięta brama i ustaw taki stan bramy w zmiennej.

Pamiętaj aby zmieniać status bramy po każdym naciśnięciu przycisku, aby w zmiennej znajdowała się zawsze aktualna wartość.

Pseudokod

Inicjuj
  serwo-przesuń 90
  status-bramy = „zamknieta”
	
Jeśli naciśnięto przycisk
  jeśli status-bramy == „zamknieta”
   serwo-przesuń 0
   status-bramy = „otwarta”
  w przeciwnym razie 
   serwo-przesuń 90
   status-bramy = „zamknieta”

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Czujnik odległości jest modułem analogowym. Podłącz go pod specjalny pin umieszczony na lewo od pinów analogowych oznaczonych literką A (Analog).

Opis

Zamień przycisk na czujnik odległości. W pierwszej kolejności przetestuj jak działa czujnik odległości wypisując wartości jakie zwraca przy obiekcie blisko i daleko od jego „oczek”. Wartości wypisz na monitorze portu szeregowego.

Napisz instrukcję warunkową jeśli samochód pojawi się blisko zamkniętej bramy to serwo ja otworzy. Po otwarciu zamknij bramę po 5 sekundach. Pamiętaj aby domyślnie brama cały czas była zamknięta.

Aby brama wolno się otwierała wykorzystaj pętle.

Pseudokod

Jeśli czujnik-odległości < 300
  For i=90;i>=0;i-=10
   serwo… przesuń i 
   czekaj 1s
  status-bramy =”otwarta”
  czekaj 5s
  Serwo…przesuń 90
  status-bramy =”zamknieta”

Zadanie 4

Podłączenie modułów

Diody to moduły cyfrowe. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital).

Opis

Aby dioda mrugała należy w pętli na przemian włączać ją i wyłączać co np. 0,5 sekundy. W napisanym programie jest już pętla więc wystarczy go wzbogacić o instrukcje skojarzone z mruganiem diody. Po otwarciu daj sygnał kierowcy, że można wjechać poprzez zapalenie zielonej diody. Natomiast gdy brama jest zamknięta włącz tylko czerwoną diodę.

Pseudokod

jeśli czujnik-odległości < 300
  For i=90;i>=0;i-=10
   serwo…przesuń i 
   dioda led czerwona włącz
   czekaj 0,5s
   dioda led czerwona wyłącz
   czekaj 0,5s
  dioda led zielona włącz 
  status-bramy =”otwarta”
  czekaj 5s
  Serwo…ustaw-na 90
  dioda led zielona wyłącz
  dioda led czerwona włącz
  status-bramy =”zamknieta”

Zadanie 5

Podłączenie modułów

Głośniczek jest modułem cyfrowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką D (Digital) i znaczkiem ~. Znaczek ~ pozwala na większe możliwości sterowania np. częstotliwością lub wysokością dźwięku.

Opis

Dodanie dźwięku z głośniczka to jedna instrukcja/bloczek <GENERUJ DŹWIĘK>, który najlepiej jest umieścić przed jednym z bloczków „czekaj” w pętli for.

Zadanie 6

Podłączenie modułów

Czujnik światła jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog). Natomiast dioda jest modułem cyfrowym. Podłącz ją pod pin oznaczony literką D (Digital).

Opis

Na początku należy sprawdzić jakie wartości przyjmuje czujnik światła gdy jest ciemno, a jakie gdy jest jasno. W tym celu najlepiej skorzystać z monitora portu szeregowego. Następnie po ustaleniu wartości jaka zwraca czujnik światła gdy jest ciemno możemy napisać odpowiedni warunek po przyjeździe właściciela do domu – zapal światło (diodę) albo zgaś.

Pseudokod

Jeśli czujnik-swiatla > 200
  dioda led żółta włącz
w przeciwnym razie
  dioda led żółta wyłącz