Skale termometryczne

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: G STACJA POGODOWA

Projekt: G02 SKALE TERMOMETRYCZNE

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • funkcje,
 • liczby losowe,
 • operatory arytmetyczne,
 • serwomechanizmy,
 • urządzenia wejścia,
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu

Wykorzystaj termometr i przelicz odczytaną temperaturę na różne skale termometryczne.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Czujnik temperatury jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog).

Opis

Co sekundę odczytaj temperaturę i wypisz ją na monitorze portu szeregowego. Dodatkowo przypisz ją do nowo utworzonej zmiennej. Jej wartość przyda się w kolejnych zadaniach.

Pseudokod

Odczytana-temperatura=czujnik-temperatury
Wypisz na porcie szeregowym(NL) = czujnik-temperatury
czekaj 1s

Zadanie 2

Opis

Tym razem wypisz odczytaną temperaturę na wyświetlaczu. Dodaj także informacje co to za liczba (Temp.) oraz w jakiej skali.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Pseudokod

Włącz wyświetlacz
wyczyść wyświetlacz
ustaw kursor
wypisz na wyświetlaczu = „Temp: „
wypisz na wyświetlaczu = Odczytana-temperatura
wypisz na wyświetlaczu = „ C”
wyświetl na wyświetlaczu
czekaj 2s 

Zadanie 3

Opis

Dodaj do wyświetlacza wypisanie odczytanej temperatury przeliczonej na skalę Fahrenheita. W funkcji użyj wzoru podanego w zadaniu. Wypisz wyliczoną temperaturę w kolejnej linii. Pamiętaj o dodaniu jednostki danej skali.

Pamiętaj aby przy wypisaniu kolejnej temperatury w nowej linii użyć instrukcji „ustaw kursor” z odpowiednimi współrzędnymi. Drugim wyjściem jest użycie instrukcji „wypisz na wyświetlaczu (NL)” przy wypisaniu jednostki od poprzedniej skali.

Zadanie 4

Opis

Dodaj do wyświetlacza wypisanie odczytanej temperatury przeliczonej na skalę Kelwina. W funkcji użyj wzoru podanego w zadaniu. Wypisz wyliczoną temperaturę w kolejnej linii. Pamiętaj o dodaniu jednostki danej skali.

Pamiętaj aby przy wypisaniu kolejnej temperatury w nowej linii użyć instrukcji „ustaw kursor” z odpowiednimi współrzędnymi. Drugim wyjściem jest użycie instrukcji „wypisz na wyświetlaczu (NL)” przy wypisaniu jednostki od poprzedniej skali.

Zadanie 5

Opis

Dodaj do wyświetlacza wypisanie odczytanej temperatury przeliczonej na skalę Rankine. W funkcji użyj wzoru podanego w zadaniu. Wypisz wyliczoną temperaturę w kolejnej linii. Pamiętaj o dodaniu jednostki danej skali.

Pamiętaj aby przy wypisaniu kolejnej temperatury w nowej linii użyć instrukcji „ustaw kursor” z odpowiednimi współrzędnymi. Drugim wyjściem jest użycie instrukcji „wypisz na wyświetlaczu (NL)” przy wypisaniu jednostki od poprzedniej skali.

Zadanie 6

Opis

Przetestuj swój program dla innych temperatur. Co 10s wylosuj nową temperaturę i wypisz na wyświetlaczu jej wartość w różnych skalach. Do losowania liczby wykorzystaj bloczek <WYLOSUJ LICZBĘ CAŁKOWIĄ Z ZAKRESU>.

Pamiętaj, żeby górnym zakresem liczb do wylosowania była maksymalna liczba na planszy plus 1. Plus 1 jest potrzebne aby np. z zakresu [5;35] była szansa wylosowania liczby 35.

Zadanie 7

Podłączenie modułów

Serwo jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod specjalny pin, który znajduje się pod pinami oznaczonymi literką D (Digital).

Opis

Wykorzystaj serwo jako wskaźnik wylosowanej temperatury na planszy.

Na początku sprawdź jak działa serwo i ustal na jaki kąt należy je przesunąć aby wskazać każdą z temperatur. Utwórz odpowiednie instrukcje warunkowe.