Przejście dla pieszych

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: A INTELIGENTNE MIASTO

Projekt: A03 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • funkcje,
 • generowanie dźwięków,
 • instrukcja warunkowa prosta,
 • pętle,
 • urządzenia wyjścia,
 • wyświetlacz.

Cel projektu

W tym projekcie uczeń nauczy się nie tylko wykorzysta diody, ale nauczy się także jak w ciekawy sposób wykorzystać głośniczek i czujnik odległości.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Diody są modułami cyfrowymi dlatego należy podłączyć je pod piny z literką D (Digital).

Opis

W zadaniu należy wykorzystać bloczek <DIODA LED> z opcją włącz/wyłącz oraz bloczek <CZEKAJ>, aby dioda świeciła się określony w zadaniu czas. Miganie diody należy napisać przy użyciu pętli.

Pseudokod

Dioda-led czerwona włącz
Dioda-led zielona włącz
czekaj 10s
…
powtórz 3 razy
  dioda-led zielona wyłącz
  czekaj 500ms
  dioda-led zielona włącz
  czekaj 500ms

Program

A03z1.png

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Głośniczek jest modułem cyfrowym więc należy go podłączyć pod piny z literką D (Digital). Dodatkowo pamiętaj, żeby podłączyć głośniczek pod piny z znaczkiem „~”. Takie podłączenie pozwoli na ciekawe zabawy z sygnałem dźwiękowym głośniczka.

Opis

Na początku sprawdź jak zachowuje się bloczek <GENERUJ DŹWIĘK> dla różnych parametrów. Pamiętaj, że po użyciu tego bloczka należy dodać bloczek <CZEKAJ> z taką wartością ms jaka została ustawiona w parametrze bloczka <GENERUJ DŹWIĘK>.

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod pin z literką D (Digital).

Opis

Przycisk przy przejściu dla pieszych jest bardzo częstym mechanizmem zwłaszcza w miastach, gdzie na ulicach panuje duży ruch. W zadaniu zapal czerwone światło na stałe i dodaj instrukcję warunkową, która będzie sprawdzać czy przycisk został naciśnięty. Jeśli zostanie wykryte naciśnięcie przycisku to zezwól pieszym na przejście przez ulicę. Na końcu dodaj instrukcję <CZEKAJ> określające ile czasu ma być zapalone zielone światło.

Pseudokod

Dioda-led czerwona włącz
dioda-led zielona wyłącz
jeśli naciśnięto przycisk
  czekaj 5s
  dioda-led czerwona wyłącz
  dioda-led zielona włącz
  czekaj 10s

Program

A03z3.png

Zadanie 4

Podłączenie modułów

Dioda jest modułem cyfrowym. Podłącz ją do pinu z literką D (Digital).

Opis

Dodaj kolejną akcję, czyli mruganie diody żółtej w momencie jak piesi mają zapalone zielone światło. Aby dioda mrugała zastosuj pętle i bloczek <CZEKAJ> w celu wyraźnego zapalenia i zgaszenia diody. Pamiętaj, że używając czasu w pętli z mrugającą diodą, usuń go z wcześniejszego miejsca. W przeciwnym wypadku zielone światło będzie palić się dwa razy dłużej.

Pseudokod

jeśli naciśnięto przycisk
  czekaj 5s
  dioda-led czerwona wyłącz
  dioda-led zielona włącz
  powtórz 10 razy
   dioda-led żółta włącz
   czekaj 500ms
   dioda-led żółta wyłącz
   czekaj 500ms

Program

A03z4.png

Zadanie 5

Podłączenie modułów

Zamień przycisk na czujnik odległości. Czujnik odległości jest modułem analogowym, podłącz go pod specjalnie przygotowany pin przy pinach analogowych A (Analog).

Opis

Na początku zapoznaj się z działaniem czujnika odległości poprzez przysuwanie ręki blisko jego „oczek”. Wypisz zwracane wartości na monitorze portu szeregowego (zakładka MONITOR). Czujnik odległości jest czujnikiem analogowym i zwraca wartości 0-1024. Jednakże są pewne ograniczenia i max wartość to ok. 870. Zbadaj jaką wartość przyjmuje czujnik jeśli ręka jest blisko. Będzie to oznaczać, że rowerzysta bądź pieszy pojawił się blisko przejścia dla pieszych. Następnie zamień warunek instrukcji warunkowej związany z przyciskiem na warunek związanych z wartością zwracaną przez czujnik odległości.

Pseudokod

jeśli czujnik-odległości > 600
  …

Zadanie 6

Opis

Przekształć grupę powiązanych ze sobą instrukcji w akcję jaką wykonują. Przykładowo pętla związana z miganiem żółtego światła dla samochodów. Dzięki takiej operacji w przyszłości nie stracisz dużej ilości czas na zastanawianie się po co tam była taka instrukcja.

Zadanie 7

Opis

Ostatnim zadaniem będzie wykorzystanie wyświetlacza do narysowania sygnalizacji świetlnej dla kierowców. Pamiętaj, że ich sygnalizacja świetlna składa się z trzech kolorów (czerwone, żółte i zielone) i rozróżniamy cztery różne kombinacje tych świateł.

Aby wykorzystać sygnalizację dla kierowców na wyświetlaczu zacznij od narysowania obramowania. Wykorzystaj bloczek <RYSUJ LINIĘ> lub <RYSUJ PROSTOKĄT> z odpowiednio uzupełnionymi parametrami. Jako światła zapalone/zgaszone wykorzystaj rysowanie koła i okręgu.

Ustaw swoje instrukcję w odpowiedni miejscu w swoim programie. Pamiętaj, że światła drogowe dla samochodów muszą być odwrotnie niż te dla pieszych. Jeśli piesi mają zielone światło to samochody powinny stać na świetle czerwonym. Podczas przełączania świateł dla pieszych z zielonego na czerwone wykorzystaj stan czerwone-żółte. W przeciwnej sytuacji powinno się świecić tylko środkowe żółte światło dla samochodów. Ostatni stan świateł to zielone w momencie jak piesi mają czerwone.