Parking

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: C BEZPIECZEŃSTWO

Projekt: C01 PARKING

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • instrukcja warunkowa prosta,
 • operatory porównania,
 • urządzenia wejścia,
 • wyświetlacz.

Cel projektu

Zaprojektowanie inteligentnego miejsca parkingowego.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Czujnik odległości modułem analogowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką A (Analog).

Opis

Wykorzystaj monitor portu szeregowego aby sprawdzić jakie wartości zwraca czujnik odległości. Pamiętaj, aby zbliżający się obiekt był złapany przez dwa „oczka” czujnika odległości. W przeciwnym wypadku wynik może być nieprawidłowy.

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Diody to moduły cyfrowe. Podłącz je do pinu oznaczonego literką D (Digital).

Opis

Wykorzystaj diody do oznaczenia statusu miejsca parkingowego. Aby określić status wykorzystaj wiedzę z poprzedniego zadania. Połącz te dwa moduły i stwórz odpowiednie instrukcje warunkowe.

Pamiętaj, że aby dioda mrugała musi zostać wprowadzone opóźnienie. W tym celu użyj bloczka <CZEKAJ> miedzy stanami włącz/wyłącz i wyłącz/włącz diody zielonej. W tym przypadku nie potrzebujemy dodatkowej pętli. Pamiętaj, że program cały czas działa w pętli. Więc jeśli żaden obiekt nie znajdzie się blisko czujnika odległości to zawsze będzie wykonywany warunek drugi.

Pseudokod

Jeśli czujnik-odległości > 400 //zajęte
  dioda-led czerwona włącz
  dioda-led zielona wyłącz
w przeciwnym razie 
  dioda-led czerwona wyłącz
  dioda-led zielona włącz
  czekaj 300ms 	
  dioda-led zielona wyłącz 	
  czekaj 300ms

Program

C01z2.png

Zadanie 3

Opis

Tym razem wykorzystaj kolejny sposób poinformowania o zajętości miejsca. Wypisz na wyświetlaczu, czy miejsce jest wolne czy zajęte.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Optymalizacja:

Spójrz na instrukcje dotyczące wyświetlacza, które zostały wypisane powyżej. Zastanów się, która z tych instrukcji zmienia się w zależności od tego czy miejsce jest wolne czy zajęte. Jest to tylko instrukcja wypisz-na-wyświetlaczu. Pozostałe instrukcje mogą być nad albo pod napisaną wcześniej instrukcją warunkową. Dzięki temu cztery bloczki wykorzystujesz tylko raz.