Obsługa klienta

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: D BANK

Projekt: D01 OBSŁUGA KLIENTA

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • generowanie dźwięków,
 • instrukcja warunkowa złożona,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu

Banki umożliwiły nam bezpieczeństwo nietrzymania dużej gotówki przy sobie. Jednakże jeśli chcemy sobie kupić samochód i boimy się robić większym przelewów na własną rękę to warto udać się do banku i tam przy pomocy pracownika banku dokonać przelewu. Twoim zadaniem będzie napisanie systemu do obsługi takiego przykładowego klienta.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Diody są modułami cyfrowymi. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital). Natomiast joystick jest modułem analogowym, dlatego podłącz go do pinu, który został oznaczony literką A (Analog).

Opis

Na początku zapoznaj się z joystickiem i zbadaj jakie wartości przyjmuje w pięciu stanach (prawo, lewo, góra, dół, naciśnięcie na środku). Do testów użyj monitora portu szeregowego.

Następnie wykorzystaj dane z testów i zapal czerwoną diodę jeśli joystick został przesunięty w lewo. Natomiast dioda zielona powinna zostać zapalona gdy joystick został przesunięty w prawo. Ostatni przypadek to naciśnięcie przycisku w joysticku i zgaszenie obu diod.

Pseudokod

if joystick < 100 //prawo, zielona
  dioda-led czerowna wyłącz 
  dioda-led zielona włącz 
else if joystick > 400 i joystick < 550 //lewo, czerwona
  dioda-led czerowna włącz 
  dioda-led zielona wyłącz
else if joystick > 200 i joystick < 400 //dol, off
  dioda-led czerowna wyłącz 
  dioda-led zielona wyłącz

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Czujnik obrotu jest modułem analogowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką A (Analog).

Opis

Na początku sprawdź jakie wartości zwraca czujnik obrotu po wskazaniu na zakresy czerwony, zielony lub strefę z napisem OFF. Do testów użyj monitora portu szeregowego. Następnie zmień instrukcje warunkowe tak, aby po zatwierdzeniu przyciskiem zapaliły się takie diody jakie są charakterystyczne dla trybu wskazanego przez czujnik obrotu.

Pseudokod

if joystick < 750 //srodek
  if czujnik-obrotu < 15 //zielona
   wylacz-dioda D2
   wlacz-dioda D3
  else if czujnik-obrotu > 385 i czujnik-obrotu < 615 //off
   wylacz-dioda D2
   wylacz-dioda D3
  else if czujnik-obrotu > 1015 // czerwona
   wlacz-dioda D2
   wylacz-dioda D3

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Czujnik odległości jest czujnikiem analogowym. Podłącz go pod specjalny pin znajdujący się na lewo od pinów oznaczonych literką A (Analog).

Opis

Na początku sprawdź jakie wartości zwraca czujnik odległości, gdy obiekt jest blisko lub daleko od jego „oczek”. Następnie stwórz zmienną, która będzie służyła jako licznik do kolejkowania klientów. Pamiętaj aby ustawić początkową wartość licznika tylko raz. W tym celu wykorzystaj bloczek inicjuj. Po tym połącz te dwa zagadnienia w całość za pomocą instrukcji obsługi. Gdy klient zostanie wykryty przez czujnik odległości podbij wartość licznika. Jako ostatni moduł w tym zadaniu wykorzystaj wyświetlacz. Wyświetl na nim informacje dla każdego nowego klienta. Napisz jaki jest jego numer.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Zadanie 4

Opis

Stwórz kolejna zmienną w której będziesz przechowywać wartość licznika wskazującego jaki numer ma osoba rozmawiająca właśnie z pracownikiem banku. Licznik podbij w momencie jak pracownik banku przestawi wskaźnik czujnika obrotu na kolor czerwony.

Pamiętaj aby ustawić początkową wartość licznika tylko raz. W tym celu wykorzystaj bloczek inicjuj. Dodaj kolejną informację na wyświetlaczu – wartość aktualnego licznika.

Pseudokod

Inicjuj
  licznik-klient-okienko = 0
else if czujnik-obrotu > 1015 // czerwona
  wlacz-dioda D2
  wylacz-dioda D3
  licznik-klient-okienko = licznik-klient-okienko +1 

Zadanie 5

Podłączenie modułów

Głośniczek jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką D (Digital). Pamiętaj aby podłączyć go pod pin z znaczkiem ~ aby była możliwość sterowania parametrami głośniczka np. jego wysokością.

Opis

Aby odtworzyć dźwięk z głośniczka wykorzystaj jeden z bloczków <GENERUJ DŹWIĘK>. Dodaj sygnał dźwiękowy jeśli pracownik przekręci wskaźnik czujnika obrotu na kolor zielony.

Pseudokod

if czujnik-obrotu < 15 //zielona
  wylacz-dioda D2
  wlacz-dioda D3
  wygenruj-dźwięk