Licznik odwiedzających

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: H ZOO

Projekt: H01 LICZNIK ODWIEDZAJĄCYCH

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • instrukcja warunkowa prosta,
 • instrukcja warunkowa złożona,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • urządzenia wejścia.
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu

W ZOO żyje bardzo dużo gatunków zwierząt. Dzięki ogrodom zoologicznym nie musimy wyjeżdżać do Afryki aby zobaczyć lwa. Jednakże zbyt duża liczba ludzi może źle wpływać na mieszkańców ZOO. Zaprogramuj licznik odwiedzających w którym zapanujesz nad miłośnikami zwierząt.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Czujnik odległości jest modułem analogowym. Podłącz go pod specjalny pin oznaczony nazwą „distance” i znajdujący się na lewo od pinów oznaczonych literką A (Analog).

Opis

W pierwszym kroku sprawdź jak działa czujnik odległości. Wypisz zwracane przez niego wartości na monitorze portu szeregowego. Zbadaj jakie wartości zwraca jeśli wykryje obiekt blisko lub daleko od swoich „oczek”.

Następnie stwórz zmienną i inkrementuj jej wartość (zwiększaj) za każdym razem gdy czujnik odległości wykryje kolejną osobę.

Pseudokod

If czujnik-odleglosci > 600 
  licznik-zwiedzajacych = licznik-zwiedzajacych +1	

Zadanie 2

Opis

Wypisz na wyświetlaczu wartość zmiennej z liczba osób przebywających aktualnie w ZOO.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Pseudokod

If czujnik-odleglosci > 600 
  licznik-zwiedzajacych = licznik-zwiedzajacych +1	
  włącz wyświetlacz
  wyczyść wyświetlacz
  ustaw kursor
  wypisz na wyświetlaczu = „Aktualnie w zoo jest „
  wypisz na wyświetlaczu = licznik-zwiedzajacych
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = „ zwiedzajcych.”
  wyświetl na wyświetlaczu

Zadanie 3

Podłączenie modułów

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod oznaczony literką D (Digital).

Opis

Czujnik odległości monitoruje każdą osobę wchodzącą na teren ZOO. Aby wiedzieć ile osób jest aktualnie na terenie ZOO należy także dekrementować (zmniejszać) zmienną licznik-zwiedzających za każdym razem gdy osoba opuści ZOO. Wykorzystaj naciśnięcie przycisku jako informację, że należy zmniejszyć licznik.

Dodatkowo pamiętaj aby zmienić komunikat na wyświetlaczu.

Pseudokod

if przycisk
  licznik-zwiedzajacych = licznik-zwiedzajacych - 1	
  włącz wyświetlacz
  wyczyść wyświetlacz
  ustaw kursor
  wypisz na wyświetlaczu = „Do zobaczenia! Aktualnie w zoo jest „
  wypisz na wyświetlaczu = licznik-zwiedzajacych
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = „ zwiedzajcych.”
  wyświetl na wyświetlaczu

Zadanie 4

Opis

Przy wejściu do ZOO jest wielki chaos – zapanuj nad nim. W poprzednim programie głównie nasłuchiwaliśmy czy to na czujniku odległości albo na naciśnięcie przycisku. Teraz wystarczy dodać jeszcze pewne opóźnienie jako ostatnią instrukcję w warunku po naciśnięciu przycisku aby odczekać 5s po wyjściu osoby zwiedzającej. Wykorzystaj bloczek <CZEKAJ>.

Zadanie 5

Opis

Zapanuj nad liczba osób w ZOO. W tym zadaniu musimy zmodyfikować instrukcje jakie zostały dodane po warunku, że została wykryta nowa osoba zwiedzająca. Następnie należy sprawdzić czy na terenie zoo nie przebywa zbyt wiele zwiedzających. Jeśli tak to należy przekazać odpowiedni komunikat, że trzeba poczekać w kolejce. W przeciwnym razie osoba może wejść do zoo.

Pseudokod

jeśli czujnik-odleglosci > 600 
  jeśli licznik-zwiedzających < 10
   licznik-zwiedzajacych = licznik-zwiedzajacych +1	
   włącz wyświetlacz
   wyczyść wyświetlacz
   ustaw kursor
   wypisz na wyświetlaczu = „Witamy w zoo! Aktualnie w zoo jest „
   wypisz na wyświetlaczu = licznik-zwiedzajacych
   wypisz na wyświetlaczu(NL) = „ zwiedzajcych.”
   wyświetl na wyświetlaczu
  w przeciwnym razie 
   włącz wyświetlacz
   wyczyść wyświetlacz
   ustaw kursor
   wypisz na wyświetlaczu = „Proszę ustawić się w kolejce, w zoo jest maksymalna liczba osób - ” 		
   wypisz na wyświetlaczu = licznik-zwiedzajacych
   wypisz na wyświetlaczu(NL) = „ zwiedzajacych.”
   wyświetl na wyświetlaczu

Zadanie 6

Podłączenie modułów

Diody są modułami cyfrowymi. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital).

Opis

Rozbuduj swój aktualny program o wykorzystanie sygnałów świetlnych. Instrukcje z wykorzystaniem diod do oznaczenia liczby osób w zoo możemy dodać na końcu aktualnego programu. Włączając jedną diodę należy pamiętać o wyłączeniu niepotrzebnych.

Pseudokod

jeśli licznik-zwiedzajacych <= 7
  dioda led czerwona wyłącz
  dioda led żółta wyłącz
  dioda led zielona włącz
w przeciwnym razie jeśli licznik-zwiedzajacych > 7 licznik-zwiedzajacych < 9
  dioda led czerwona wyłącz
  dioda led żółta włącz
  dioda led zielona wyłącz	
w przeciwnym razie
  dioda led czerwona włącz
  dioda led żółta wyłącz
  dioda led zielona wyłącz

Zadanie 7

Opis

Dodaj do wyświetlacza komunikat z wyjaśnieniem aktualnie zapalonej diody.

Pseudokod

jeśli licznik-zwiedzajacych <= 7
  …
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = „Zapraszamy kolejne osoby.”
w przeciwnym razie jeśli licznik-zwiedzajacych > 7 licznik-zwiedzajacych < 9
  …
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = „Zostały jeszcze dwa wolne miejsca na zwiedzanie.”
w przeciwnym razie
  …
  wypisz na wyświetlaczu(NL) = „Niestety kolejna osoba musi poczekać. W zoo jest maksymalna 
					liczba osób.”