Instrument muzyczny II

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: J GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY

Projekt: J02 INSTRUMENT MUZYCZNY

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

  • instrukcja warunkowa prosta,
  • operatory arytmetyczne.

Cel projektu

Spróbuj stworzyć swój własny elektroniczny metronom.

Zadanie 1

Podłączenie modułów

Diody to moduły cyfrowe. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital). Natomiast głośniczek jest modułem cyfrowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką D (Digital) i znaczkiem ~. Znaczek ~ pozwala na większe możliwości sterowania np. częstotliwością lub wysokością dźwięku. Natomiast czujnik obrotu to moduł analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog).

Opis

Metronom wybija bity. Program pozwala wybić 5 rytmów. BPM - to bity/minutę. Aby przeliczyć BPM na czas między wybiciem rytmu należy dokonać odwrotności. 1bit/min = 1bit/60 sekund = 1 bit / 60 000 ms. Xbit / 60 000 ms. musimy odwrócić, aby otrzymać czas/bit. Sam bit (dźwięk trwa 50 ms, dlatego należy ten czas odjąć. Czujnik obrotu służy do wybrania odpowiedniego bitu w metronomie.

Stworzyliśmy funkcję wybijającą bit korzystając z głośniczka. Głośność została zmniejszona z wykorzystaniem fali PWM. Czas trwania dźwięku to 50 ms. Czas między bitami musi zostać skorygowany o ten czas.

Czujnik obrotu wybiera odpowiednie tempo. Wykorzystujemy do tego celu instrukcję warunkową, która sprawdza położenie czujnika obrotu i na tej podstawie przypisuje zmiennej bpm odpowiednią wartość. Bloczek czekaj określa czas między poszczególnymi bitami. Odjęto 50 ms na czas trwania dźwięku. 60 000.01 to 60 x 1000. Bloczek czekaj domyślnie zwraca wartość typu int. Aby wykonać dzielenie musimy dodać przecinek.

Dodatkowo wykorzystaj diody jako sygnały świetlne.

Zadanie 2

Podłączenie modułów

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod pin oznaczony literka D (Digital).

Opis

Zmodyfikuj poprzedni program poprzez użycie przycisku jako zmianę ustalonego metrum.