Informacje na dworcu

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: B DWORZEC KOLEJOWY

Projekt: B02 INFORMACJE NA DWORCU

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • czas,
 • instrukcja warunkowa złożona,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • tablice,
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu

Stworzenie tablicy informacyjnej z rozkładem pociągów na dworcu.

Zadanie 1

Opis

Głównym elementem elektronicznym będzie tutaj wyświetlacz symulujący tablicę informacyjną na dworcu. Wypisz na nim nazwę miejscowości.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Pseudokod

włącz wyświetlacz
wyczyść wyświetlacz
ustaw kursor
wypisz na wyświetlaczu = „Poznan Glowny”
wyświetl na wyświetlaczu

Zadanie 2

Opis

W kolejnym zadaniu dopisz instrukcję wypisującą na wyświetlaczu nazwę miejscowości docelowej. Pamiętaj aby umieścić tą instrukcję przed bloczkiem wyświetl na wyświetlaczu.

Zadanie 3

Opis

Wypisz więcej informacji o pociągu na wyświetlaczu. Każdą kolejną wypisz w osobnej linii. Są na to dwa sposoby. Pierwszy z nich to użycie instrukcji „wypisz na wyświetlaczu” i ustawiania kursora po każdej wypisanej nowej informacji. Pamiętaj o poprawnym ustawieniu współrzędnych x i y kursora. Drugi, łatwiejszy sposób to użycie instrukcji „wypisz na wyświetlaczu (NL)”. Ta instrukcja spowoduje, że po wypisaniu informacji na wyświetlaczu, kursor automatycznie przejdzie do nowej linii.

Pseudokod

Wypisz na wyświetlaczu (NL) = „warszawa centralna”
wypisz na wyświetlaczu (NL) = „ODJ: 15:23”

Zadanie 4

Opis

Pierwszym krokiem będzie stworzenie tablicy. Każdy element tablicy to informację (cel podróży, godzina odjazdu/przyjazdu, peron, stacje pośrednie) o kolejnym pociągu. Każdą z nich oddziel przecinkiem. Aby wypisać zawartość tablicy wykorzystaj pętle. Aby pobrać element tablicy skorzystaj z menu „tablice” i instrukcji „z tablicy [] pobierz element []”.

Pamiętaj, że indeks pierwszego elementu tablicy to 0, tak więc rozmiar tablicy jaki należy przekazać w pętli w parametrze „do” to rozmiar-tablicy -1. Pamiętaj aby dodać opóźnienie przed wypisaniem kolejnego elementu tablicy.

Pseudokod

Licz w górę z i od i=0 do i<rozmiar-tablicy co 1
  wypisz na wyświetlaczu = z tablicy [tablica-pociagow] pobierz element i
  czekaj 1s

Zadanie 5

Podłączenie modułów

Joystick jest modułem analogowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką A (Analog).

Opis

Tutaj nie można wykorzystać już pętli. Zamiast jej należy stworzyć zmienną, w której będzie przechowywany indeks aktualnie wyświetlonego elementu na wyświetlaczu. Zainicjuj tą zmienną w bloczku inicjuj, aby zrobić to tylko raz o uruchomieniu programu.

W pierwszym kroku należy zaznajomić się z wartościami jakie zwraca joystick gdy skierujemy go w prawo i lewo. Następnie napisz odpowiednie instrukcje warunkowe, które wypiszą kolejną lub poprzednią informację z tablicy.

Pamiętaj, że najmniejszy indeks tablicy to 0 a największy to rozmiar-tablicy -1. Tak więc jeśli w zmiennej mamy wartość 0 to poprzedni element będzie rozmiar-tablicy -1. Zabezpiecz taką sytuację stosując instrukcję warunkową.

Pamiętaj aby na początku ciała warunku ustawić kolejny lub poprzedni indeks elementu do wyświetlenia. W przeciwnym razie zawsze będziesz wyświetl ten sam element.

Pseudokod

Inicjuj 
  aktualny-indeks = 0
Jeśli joystick > 500 //lewo
  aktualny-indeks = aktualny-indeks -1
  jeśli aktualny-indeks < 0
   aktualny-indeks = rozmiar-tablicy -1
  wypisz na wyświetlaczu = z tablicy [tablica-pociagow] pobierz element aktualny-indeks
  czekaj 1s
w przeciwnym razie jeśli joystick < 5 //prawo
  aktualny-indeks = aktualny-indeks +1
  jeśli aktualny-indeks = rozmiar-tablicy
   aktualny-indeks =0
  wypisz na wyświetlaczu = z tablicy [tablica-pociagow] pobierz element aktualny-indeks
  czekaj 1s