Centrum powiadomień

Z support
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyzwanie: G STACJA POGODOWA

Projekt: G03 CENTRUM POWIADOMIEŃ

Przypomnij sobie

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • funkcje,
 • generowanie dźwięków,
 • instrukcje warunkowe złożone,
 • liczby losowe,
 • operatory logiczne,
 • operatory porównania,
 • pętle,
 • tablice,
 • wyświetlacz.

Cel projektu

Na podstawie nie tylko temperatury wypisz poradę dla użytkownika jak powinien się ubrać.

Zadanie 1

Opis

W pierwszym kroku napisz funkcję do losowania temperatury. Skorzystaj z bloczka <WYLOSUJ LICZBĘ CAŁKOWITĄ…>. Pamiętaj, żeby górnym zakresem liczb do wylosowania była maksymalna liczba na planszy plus 1. Plus 1 jest potrzebne aby np. z zakresu [5;35] była szansa wylosowania liczby 35.

Wylosowaną wartość zapisz do nowo utworzonej zmiennej i wypisz na monitorze portu szeregowego. Losowanie powtarzaj co 3s.

Dodatkowo wprowadź opóźnienie przed kolejnym losowaniem wykorzystując bloczek <CZEKAJ>.

Pseudokod

Fun temperatura-wylosowana()
Wypisz-na-monitorze-portu-szeregowego=temperatura
czekaj 3s
Fun temperatura-wylosowana()
  temperatura=wylosuj-liczba-calkowita(-15:36)

Zadanie 2

Opis

Tworząc tablicę pamiętaj o kolejności kroków jakie należy wykonać. Najpierw stwórz zmienną tablicową o konkretnym typie wartości jakie chcesz przechowywać w tej tablicy. Następnie uzupełnij tablicę elementami. Pamiętaj, że przy deklaracji tablicy musisz zadeklarować jej rozmiar, którego nie można później zmienić. Tak więc jeśli chcesz modyfikować tablicę w późniejszej części programu to na początku wypełnij ją domyślnymi wartościami. Przykładowo liczby 0 lub puste łańcuchy znaków.

Aby wylosować liczbę należy użyć bloczka <WYLOSUJ LICZBĘ CAŁKOWITĄ>. Podając zakres do losowania, pamiętaj, że pierwszy element tablicy ma indeks 0 a ostatni to rozmiar tablicy minus 1. Pamiętajmy, że zakres losowania musi być o 1 większy od ostatniej liczby jaką chcemy wylosować.

Pseudokod

Tab-pory-roku=[„jesien”, „zima”, „wiosna”, „lato”]
pora-roku = tab[wylosuj-liczbe-calkowita(0,5)]
wypisz-na-monitorze-portu-szeregowego(NL) = pora-roku
czekaj 3s

Zadanie 3

Opis

Bazując na wylosowanych w poprzednich zadaniach wartościach pory roku i temperatury wypisz na wyświetlaczu specjalny komunikat, w którym zamieścisz informację jak się ubrać. Stwórz po kilka warunków dla każdej z pory roku. Dla warunków związanych z temperaturą wykorzystaj operatory logiczne i porównania. Aby sprawdzić czy warunek został poprawnie wybrany wypisz na wyświetlaczu także informacje o nazwie wylosowanej porze roku i temperaturze.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Dwie instrukcje dotyczące wyświetlacza „włącz” i „wyczyść” wyświetlacz oraz „wyświetl na wyświetlaczu” dobrze jest umieścić poza instrukcjami warunkowymi. Jest to dobry pomysł, ponieważ te trzy instrukcje są wspólne dla wszystkich warunków i nie ma sensu ich powielać. W instrukcji warunkowej wystarczy jak umieścimy instrukcję „wypisz na wyświetlaczu” i tekst, który należy wyświetlić.

Pseudokod

włącz wyświetlacz
wyczyść wyświetlacz
ustaw kursor
wypisz na wyświetlaczu = „pora roku „
wypisz na wyświetlaczu(NL)=pora-roku
wypisz na wyświetlaczu = „temperatura „
wypisz na wyświetlaczu(NL)=temperatura
Jeśli pora-roku = „zima” i temperatura < -10
  wypisz na wyświetlaczu(NL)=”ubierz się na cebulke, jest strasznie zimno”
w przeciwnym razie jeśli pora-roku = „wiosna” i temperatura > 15
  wypisz na wyświetlaczu(NL)=”dzisiaj będzie naprawdę piękny wiosenny dzien” 	
w przeciwnym razie jeśli pora-roku = „lato” i temperatura > 35
  wypisz na wyświetlaczu(NL)=”pamiętaj o zastosowaniu kremu do opalania” 	
wyświetl na wyświetlaczu

Zadanie 4

Podłączenie modułów

Diody to moduły cyfrowe. Podłącz je pod piny oznaczone literką D (Digital).

Opis

Dodaj sterowanie diodami do wcześniej napisanych instrukcji warunkowych. Pamiętaj aby włączyć i wyłączyć odpowiednie diody.

Zadanie 5

Podłączenie modułów

Głośniczek jest modułem cyfrowym. Podłącz go do pinu oznaczonego literką D (Digital) i znaczkiem ~. Znaczek ~ pozwala na większe możliwości sterowania np. częstotliwością lub wysokością dźwięku.

Opis

Dodaj sygnały dźwiękowe do poprzednio napisanych warunków. Wykorzystaj bloczek <GENERUJ DŹWIĘK>.