BE CREO kit - STWORZONE BY INSPIROWAĆ

Projektowanie, muzyka, inżynieria, nauka z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Roboty nie tylko jeżdżące, inteligentny dom lub miasto. Własne, realnie działające, interaktywne modele elektroniczne. Wszystko zbudowane i zaprogramowane z wykorzystaniem zestawu BE CREO kit.

Uczniowie spędzą dziesiątki godzin na twórczej zabawie i eksperymentowaniu, Poznają podstawy programowania i elektroniki. Zdobędą szereg kompetencji kluczowych, niezbędnych dla ich przyszłości.

Ograniczy ich tylko wyobraźnia!

WIELE GODZIN KREATYWNEJ ZABAWY

BE CREO kit to modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki składający się z rozbudowanej aplikacji w formule kursu i modułów elektronicznych, których działanie można zaprogramować. Aplikacja pozwala na tworzenie programów z wykorzystaniem bloczków oraz tekstowo w trzech trybach pracy: trybie kursu, wyzwań (projekty edukacyjne) i pracy dowolnej. Wiele godzin pracy projektowej, zabawy i nauki krok po kroku od prostych zadań po zaawansowane wyzwania.

FIZYCZNY EFEKT PROGRAMOWANIA

W trybie kursu BE CREO kit uczymy budować programy sterujące platformą programistyczną Arduino i modułami m.in. wyświetlacza, diod, głośnika, serwomechanizmu, a dzięki zbieraniu danych z sensorów światła, temperatury czy odległości, wykonywane projekty stają się interaktywne. Wskazówki zawarte w Samouczku wspierają i prowadzą pracę stopniując trudność tak, aby opanować proste jaki te zaawansowane konstrukcje programistyczne.

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE

Zestaw BE CREO kit nawiązuje do modelu pracy STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics), który w działaniach edukacyjnych zakłada łączenie wiedzy z różnych przedmiotów. Dlatego scenariusze dydaktyczne zawarte w aplikacji BE CREO kit integrują wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin (nauki, techniki, inżynierii, matematyki i sztuki) oraz sprzyjają pracy w grupie. W praktycznym procesie uczenia się, umożliwia to wspólne eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów świata realnego poprzez doświadczanie.


JAK TO DZIAŁA?

Tabelka - wstęp

  • Wybierz scenariusz.

  • Podłącz moduły przewodem do płytki Arduino Uno.

  • Nałóż planszę do scenariusza na pole robocze.

  • Zbuduj z modułów elektronicznych system, który rozwiąże zadanie.

  • Ulłóż z bloczków program, którym będziesz kontrolować moduły.

  • Wyślij program do płytki Arduino Uno.

ARDUINO UNO PODSTAWĄ PLATFORMY BE CREO KIT

Aby móc realizować pasje, proste lub zaawansowane projekty na pograniczu sztuki, elektroniki i programowania niezbędny jest mikrokontroler, który „zrozumie” Twój program i w odpowiedni sposób wyda polecenia urządzeniom np. włączając lub wyłączając, sterując prędkością obrotu, kolorem, dźwiękiem, odczytując dane z zaawansowanych czujników. To właśnie mikrokontroler ATmega328 jest sercem układu Arduino Uno, który znajdziesz w BE CREO kit.

BE CREO kit jest platformą hybrydową, do pracy z którą niezbędne jest urządzenie z systemem Windows (2w1, laptop lub PC).

Archiwalna, nie rozwijana wersja oprogramowania, kompatybilna z zestawami BE CREO wykorzystującymi płytkę Genuino 101 (wyprodukowane przed 01/2018 r.)

Aktualna wersja oprogramowania wspierająca zestawy BE CREO kit wykorzystujące płytkę Arduino Uno

Kontakt - nagłówek