English version: Różnice pomiędzy wersjami

Z support
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 82: Linia 82:
  
 
=How to prepare the set before starting work?=
 
=How to prepare the set before starting work?=
==Rozpakuj elementy elektroniczne==
+
==Unpack the electronic parts==
W pudełku, w poszczególnych gniazdach wytłoczki, znajdziesz zapakowane w foliowe lub tekturowe opakowania: programowalną płytkę, nakładkę rozszerzającą z wyświetlaczem, kabel USB i kabelki. Rozpakuj delikatnie elementy zestawu i umieść je na biurku poza wytłoczką.  
+
Inside the box you will find the parts of the set. Originally they are in small plastic bags or cardboard boxes. The following parts are  placed in their designated slots: a microcontroller board, an extension shield with an OLED display, electronic modules, a USB cable and small connector cables. Unpack them gently and place them on your desk outside of the box.
  
==Zamocuj elementy elektroniczne w plastikowych złączkach.==
+
==Fix the electronic modules inside the plastic holders.==
W każdym gnieździe wytłoczki znajdziesz plastikowe złączki w kształcie zbliżonym do litery H. Wyciągnij je z pudełka i umieść w nich moduły elektroniczne, wsuwając je z jednej strony (rysunek 1).  
+
In each slot inside the box, you can find plastic pieces in the shape similar to the letter H. Take them out of the box and place electronic modules in them, sliding them in from one side (figure 1).
[rysunek 1 przedstawiający jak to się robi]
+
[figure 1 showing how to do it]
Na programowalnej płytce zamocuj dwie plastikowe złączki, łącząc je „na krzyż”. Najpierw zamocuj krótszą złączkę wsuwając ją zgodnie z rysunkiem 2, następnie zgodnie z rysunkiem 3 nałóż drugą złączkę. Dociśnij, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
+
Connect the two larger plastic connectors crosswise and fix a microcontroller board holder you have just created onto the control board . First fasten the shorter connector by sliding it as shown in figure 2, then attach the other connector as shown in figure 3. Press it until you hear a click.  
[rysunek 2 przedstawiający jak to się robi]
+
[figure 2 showing how to do it ]
Połącz nakładkę rozszerzającą z programowalną płytką na zasadzie „kanapki” zgodnie z rysunkiem 3. Nałóż na programowalną płytkę – nakładkę rozszerzającą. Uważaj, aby metalowe „męskie” złącza z nakładki precyzyjnie umieścić w „żeńskich” złączach programowalnej płytki. Dociśnij pewnie nakładkę do płytki.
+
Connect the expansion shield to the microcontroller board as shown in figure 3. Make sure all the "male" connectors from the extension shield are precisely placed in the "female" connectors of the microcontroller board and then push the two boards together.  
[rysunek 3 przedstawiający jak to się robi]
+
[figure 3 showing how to do it ]
  
==Podłącz przewody z modułami==
+
==Connect cables to modules==
Podziel moduły elektroniczne na dwie grupy. Cyfrowe (oznaczone literą D) oraz analogowe (oznaczone literą A). Do każdego modułu elektronicznego dopnij kolorowy kabelek: kabelek zielono – czerwono – czarny do modułów cyfrowych (D), a kabelek niebiesko – czerwono – czarny do modułów analogowych (A).  <br/><br/>
+
Divide the electronic modules into two groups: digital modules (marked with the letter D) and analog modules (marked with the letter A). Connect the coloured cables to each of the modules: use the green-red-black cables to connect digital modules (D), and blue-red-black cables to connect analog modules (A). <br/><br/>
 
:[[Plik:modulD.jpg|400px]] [[Plik:modulA.jpg|400px]]<br/><br/>
 
:[[Plik:modulD.jpg|400px]] [[Plik:modulA.jpg|400px]]<br/><br/>
  
Serwo i czujnik odległości posiadają zintegrowane przewody.
+
The servo and the distance sensor are equipped with their own, integrated connecting cables.
  
==Umieść moduły w gniazdach wytłoczki==
+
==Place modules into their slots inside the box==
Posegreguj moduły elektroniczne zgodnie z tabelą. Zwróć uwagę, że na dnie każdego gniazda wytłoczki znajduje się symbol modułu elektronicznego. Taki sam symbol znajdziesz na większości modułów elektronicznych. Symbole te ułatwią organizację pracy i zachowanie porządku w pudełku.  
+
Sort the electronic modules according to the table below. Please note that there is a symbol of the electronic module at the bottom of each slot. You can find the same, corresponding symbol on most electronic modules. These symbols will help you organise work and keep order in the box.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wytloczka.jpg|550px]]
 
:[[Plik:wytloczka.jpg|550px]]
Linia 106: Linia 106:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="text-align:left;" | Moduł
+
! style="text-align:left;" | Module Name
! Grafika
+
! Module
 
! Symbol
 
! Symbol
 
|-
 
|-
|Dioda czerwona (led red)
+
|A red LED (led red)
 
|[[Plik:Ledred.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Dioda żółta (led yellow)
+
|A yellow LED (led yellow)
 
|[[Plik:Ledyellow.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledyellow.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Dioda zielona (led green)
+
|A green LED (led green)
 
|[[Plik:Ledgreen.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledgreen.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Ledred symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Głośniczek (buzzer)
+
|A buzzer (buzzer)
 
|[[Plik:Buzzer.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Buzzer.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Buzzer_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Buzzer_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Przycisk (push buton)
+
|A button (push buton)
 
|[[Plik:Button.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Button.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Button_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Button_symb.PNG|100px]]

Wersja z 10:08, 23 sty 2019

BeCREO - Instruction Manual

Polish version

BeCREO From the maker of electronic circuits to the creator and developer of the Internet of Things. BeCREO features topics such as design, music, smart home, smart city and many more. You can design and build your own projects from electronic modules that you can snap together like building blocks and then program using the BeCREO programming environment.

Introducing BeCREO

BeCREO is a modular teaching platform designed to teach the fundamentals of programming, electronics, mechatronics and selected aspects of robotics. The environment comprises a series of electronic modules, a programmable microcontroller board and an application that features a comprehensive programming course. With dozens of specially designed challenges and developing innovative projects, BeCREO will introduce you to the world of smart devices that you will be able to create on your own in no time.. BeCREO can help you:

 • develop analytical skills and logical thinking,
 • learn how to collaborate with others and use technology in a creative way,
 • learn how to use programming to solve complex, practical problems in our everyday life,
 • develop algorithmic intuition.

NOTE BeCREO requires you to download an application You need to download and install the BeCREO application on your Windows 7 or higher computer (laptop, 2in1 device, stationary PC). This computer is not included in the BeCREO set.


Więcej informacji

How to download and install the BeCREO computer application

 1. To download the BeCREO application, visit the becreo.eu website and go to Downloads, click on Download for Windows and save the installer file on your hard disc drive. 

  StronaBeCREO.PNG

 2. Run the installer.
 3. Confirm when asked if you want to install the BeCREO application on your computer and introduce changes on your computer.
 4. Choose the language version that will be used during installation. 


  Jezyk.png

 5. Follow the onscreen instructions. Keep it in mind that the installation time might differ depending on the computer and last from a few minutes to under 20 minutes. 

  Instalacja.png

 6. After the installation of the BeCREO application is complete, the Installation Wizard will prompt you to install drivers for the microcontroller board. You need to confirm this installation in order for the BeCREO to function properly. 

  Instalacja4.png

 7. When the installation is complete, run the BeCREO application by clicking on its icon on the desktop.


How to register?

When you run the BeCREO application for the first time, you will be prompted to register your BeCREO set. Use the licence code which you will find inside the BeCREO box. If you have purchased the extended version, type in the extension set code in the line below. 

Licencja.png

In order to unregister BeCREO, go to SETTINGS in the main menu and click on the UNREGISTER BECREO (1). You can also use this option to provide a new licence code or extension code (2).

BeCREO in 6 easy steps

 1. Download and run the BeCREO application. Choose a lesson from the Tutorial course.
 2. Place a narrative card onto the control board.
 3. Place the required electronic modules in appropriate places on the control board.
 4. Connect the electronic modules to the controller board according to the diagram in the tutorial lesson.
 5. Use the SCENE tab and the programming blocks available in the application to create a program to complete the task you selected.
 6. Send your program to the microcontroller board and test it.


Parts of the BeCREO set

 1. 1. A set of 11 electronic modules.
  1. A red LED (led red),
   Ledred.PNG
  2. A yellow LED (led yellow),
   Ledyellow.PNG
  3. A green LED (led green),
   Ledgreen.PNG
  4. A buzzer (buzzer),
   Buzzer.PNG
  5. A button (push buton).
   Button.PNG
  6. A joystick (joystick).
   Joystick.PNG
  7. A temperature sensor.
   Temperaturesensor.PNG
  8. A light sensor (light sensor),
   Lightsensor.PNG
  9. A rotation sensor (rotation sensor).
   Rotationsensor.PNG
  10. A servomechanism (servo (servo).
   Servo.PNG
  11. A distance sensor (distance sensor).
   Distancesensor.PNG
 2. A microcontroller board.

  Arduino.PNG

 3. An extension shield with an OLED display screen.

  Ioexpander.PNG

 4. A control board on which you can place narrative cards as well as electronic modules (your working space).
 5. A set of 10 narrative cards.

  Scenebackground.PNGBoard2.PNG 250px 250px250px250px250px 250px250px 250px

 6. A set of plastic connectors that you can use to fix the electronic modules onto the control board or to connect them to LEGO® blocks. 


  150px

 7. A USB cable.

  150px

 8. A set of connecting cables in two colour sets to connect electronic modules to the microcontroller board.


  150px

 9. An AA battery holder.

  150px

How to prepare the set before starting work?

Unpack the electronic parts

Inside the box you will find the parts of the set. Originally they are in small plastic bags or cardboard boxes. The following parts are placed in their designated slots: a microcontroller board, an extension shield with an OLED display, electronic modules, a USB cable and small connector cables. Unpack them gently and place them on your desk outside of the box.

Fix the electronic modules inside the plastic holders.

In each slot inside the box, you can find plastic pieces in the shape similar to the letter H. Take them out of the box and place electronic modules in them, sliding them in from one side (figure 1). [figure 1 showing how to do it] Connect the two larger plastic connectors crosswise and fix a microcontroller board holder you have just created onto the control board . First fasten the shorter connector by sliding it as shown in figure 2, then attach the other connector as shown in figure 3. Press it until you hear a click. [figure 2 showing how to do it ] Connect the expansion shield to the microcontroller board as shown in figure 3. Make sure all the "male" connectors from the extension shield are precisely placed in the "female" connectors of the microcontroller board and then push the two boards together. [figure 3 showing how to do it ]

Connect cables to modules

Divide the electronic modules into two groups: digital modules (marked with the letter D) and analog modules (marked with the letter A). Connect the coloured cables to each of the modules: use the green-red-black cables to connect digital modules (D), and blue-red-black cables to connect analog modules (A).


ModulD.jpg ModulA.jpg

The servo and the distance sensor are equipped with their own, integrated connecting cables.

Place modules into their slots inside the box

Sort the electronic modules according to the table below. Please note that there is a symbol of the electronic module at the bottom of each slot. You can find the same, corresponding symbol on most electronic modules. These symbols will help you organise work and keep order in the box.


Wytloczka.jpg


Module Name Module Symbol
A red LED (led red) Ledred.PNG Ledred symb.PNG
A yellow LED (led yellow) Ledyellow.PNG Ledred symb.PNG
A green LED (led green) Ledgreen.PNG Ledred symb.PNG
A buzzer (buzzer) Buzzer.PNG Buzzer symb.PNG
A button (push buton) Button.PNG Button symb.PNG
Joystick (joystick) Joystick.PNG Joystick symb.PNG
Czujnik temperatury(temperature sensor) Temperaturesensor.PNG Temperaturesensor symb.PNG
Czujnik światła (light sensor) Lightsensor.PNG Lightsensor symb.PNG
Czujnik obrotu (rotation sensor) Rotationsensor.PNG Rotationsensor symb.PNG
Serwo (servo) Servo.PNG Servo symb.PNG
Czujnik odległości (distance sensor) Distancesensor.PNG Distancesensor symb.PNG
Informacje na temat poszczególnych modułów znajdziesz w aplikacji BeCREO w Kompendium.

Aplikacja BeCREO

Aplikacja BeCREO jest bogata w treści szkoleniowe, dzięki czemu nauczanie programowania, algorytmiki lub mechatroniki nie sprawia najmniejszego problemu. Dzięki ogromnej ilości wbudowanych samouczków, lekcja z BeCREO jest przyjemnością. BeCREO nie musisz też generować pomysłów na większe projekty. Dysponując pełną wersją BeCREO otrzymasz ok. 30 projektów, które możesz realizować na co najmniej dwa sposoby.

W aplikacji BeCREO dostępne są trzy tryby pracy: kurs, wyzwania, tryb dowolny oraz kompendium i ustawienia.

Becreo menu.PNG

Kurs

W trybie kursu realizując wyznaczone zadania, w praktyczny sposób zapoznasz się z podstawowymi pojęciami programistycznymi, nauczysz się korzystać z modułów elektronicznych oraz projektować własne urządzenia.

W zakładce INSTRUKTOR (rysunek 1) zobaczysz interaktywny samouczek, w zakładce SCENA (rysunek 2) będziesz układać program zgodnie z poleceniami samouczka, testując poznane zagadnienia w praktyce. Liczba dostępnych bloczków służących do programowania jest dostosowana do realizowanych zagadnień i rośnie wraz liczbą poznanych dotychczas zagadnień.Becreocourse.PNG

Wyzwania

W trybie wyzwań czeka na Ciebie szereg bardziej rozbudowanych projektów edukacyjnych. Część z nich jest dostępna w podstawowej wersji aplikacji, część w wersji rozszerzonej.

Wyzwania1.pngKażde wyzwanie zawiera od dwóch do czterech projektów, które można realizować na kilka sposobów. Z wyzwaniami tematycznie powiązane są nakładki tematyczne. O tym, którą nakładkę należy wybrać dowiesz się z treści samouczków znajdujących się w apilkacji.

Wyzwania dworzec.PNG:Board2.PNGKażdy projekt jest interdyscyplinarną przygodą – misją, w której będziesz rozwiązywać niebanalne problemy. Nie tylko wykonasz zadania związane z informatyką i programowaniem. Co więcej dostrzeżesz, że tworzenie własnych urządzeń, projektów i rozwiązań jest świetną zabawą i jest też niezwykle pouczające.

Wyzwania2.pngProjekty możesz realizować na dwa sposoby. W TRYBIE KROK PO KROKU będzie Ci towarzyszył wirtualny przewodnik. Projekt w tym trybie jest podzielony na wiele części. Jest to pomocne, gdy problem wydaje Ci się trudny. W aplikacji wszystko jest pod ręką. W jednej zakładce INSTRUKTOR zapoznajesz się z treścią zadania, w drugiej zakładce SCENA piszesz program dla swojego projektu. To proste.

Wyzwania4.PNG:500pxW TRYBIE KREATYWNYM od razu poznasz cel projektu oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby zadanie zostało zaliczone. Tutaj „wszystkie chwyty są dozwolone”. W tym trybie także Twój program jest pod ręką. Wybierając zakładkę 'scena' przechodzisz do tworzenia programu.

Wyzwania5.PNG:500pxTryb dowolny

W trybie dowolnym dostajesz do dyspozycji środowisko z pełną gamą bloczków. Tutaj możesz w niczym nieskrępowany sposób tworzyć swoje własne projekty. Ogromne możliwości zestawu (duża gama czujników, wyświetlacz, moduł komunikacyjny Bluetooth Low Energy (opcja), pozwalają zbudować elementy inteligentnego domu, inteligentnego miasta, urządzenia badawcze, gry itp.

Trybwyzwan.PNGKompendium

Kompendium pozwala zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat załączonych w zestawie modułów elektronicznych, ich funkcjami, sposobem łączenia itp. Do odpisu każdego modułu dołączono kilka przykładów jak je zaprogramować, a następnie użyć w prostych sytuacjach.

Komendium1.png Komendium2.png Komendium3.png

Ustawienia

W ustawieniach BeCREO mamy możliwość zmiany języka aplikacji (1), wyczyszczony może zostać stan Twoich postępów w kursach (2). Tutaj możesz zarejestrować (3) i wyrejestrować (4) produkt lub dodać klucz dodatkowy produktu.

500px

Programowanie za pomocą bloczków

BeCreo pozwala programować z wykorzystaniem wizualnych bloczków. W aplikacji znajdziesz nawet 80 różnego rodzaju bloczków. Bloczki mają kształt puzzli, zbliżony do wielu znanych systemów do nauki programowania

Bloczki.PNGa poprzez przeciąganie ich na scenę mogą być układane w określonym porządku.

Bloczki2.PNGUkładając bloczki, tworzony zostaje kod programu, który po wysłaniu na płytkę jest gotowy do sterowania zbudowanym z modułów elektronicznych urządzeniem.

500pxW BeCREO możesz korzystać z ogromnej bazy bloczków m.in. sterujących modułami, czytających dane z czujników, komunikacją Bluetooth (opcja). Wśród bloczków znajdują się też typowe bloczki dotyczące pojęć programistycznych.

W czasie rzeczywistym możesz zobaczyć właściwy kod programu tworzony „w tle”. Kod ten jest widoczny gdy klikniesz zakładkę PODGLĄD KODU.

500px 500px

Pierwsze kroki

Zbuduj

 1. Wyciągnij z pudełka planszę,
 2. Umieść na niej nakładkę tematyczną A Inteligentne miasto
 3. Umieść w lewym dolnym rogu za pomocą plastikowych złączek – programowalną płytkę z nakładką rozszerzającą.
 4. Zamocuj na planszy w gniazdach oznaczonych symbolem Ledred symb.PNG za pomocą złączek trzy moduły z diodami (czerwoną, żółtą i zieloną).
 5. Połącz diodę z programowalną płytką za pomocą zielono – czerwono – czarnych kabelków.
  • Diodę czerwoną połącz z pinem nr 4 w taki sposób, aby zielony przewód był połączony z „męskim”, zielonym goldpinem (metalowym słupkiem: czerwony – z czerwonym goldpinem, czarny z czarnym goldpinem itd.)
  • Diodę żółtą połącz z pinem nr 5 w taki sam sposób jak diodę czerwoną
  • Diodę zieloną połącz z pinem nr 6 w taki sam sposób jak poprzednie diody.
 6. Podłącz płytkę kablem USB do komputera.

Zaprogramuj

 1. Uruchom aplikację BeCREO
 2. Wybierz WYZWANIA w aplikacji
 3. Wybierz wyzwanie A Inteliegentne miasto
 4. Wybierz projekt A02 Sygnalizacja świetlna.
 5. Wybierz zakładkę SCENA

Część 1

 1. Napisz program włączający diodę czerwoną, a wyłączający diodę żółtą i zieloną i czekający 5 s.
 2. Wyślij program
Program1.png
Ustawienia: dioda czerwona pin#3, dioda żółta pin#4, dioda zielona pin#5;

Część 2

 1. Dopisz obok program włączający diodę czerwoną i diodę żółtą, a wyłączający diodę zieloną i czekający 1 s.
 2. Wyślij program
Przykład.png

Część 3

 1. Dopisz obok program wyłączający diodę czerwoną i diodę żółtą, a włączający diodę zieloną i czekający 5 s.
 2. Wyślij program
Przykład3.png

Część 4

 1. Dopisz obok program wyłączający diodę czerwoną, włączający diodę żółtą, wyłączający diodę zieloną i czekający 1 s.
 2. Wyślij program
Przykład5.png

Przetestuj

Po wysłaniu programu sprawdź czy Twój zestaw wykonuje prawidłowo wszystkie czynności. Sygnalizacja świetlna powinna realizować poprawnie cykl dla 4 stanów świateł. Czerwonego, czerwonego i żółtego, zielonego i żółtego. Jeśli masz kłopot z realizacją tego projektu, w każdej chwili możesz uruchomić samouczek wybierając zakładkę INSTRUKTOR.

Scenariusze edukacyjne

Poza zawartymi w aplikacji interaktywnymi treściami szkoleniowymi przygotowaliśmy dla Ciebie kilka gotowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem aplikacji BeCREO. Wybierz interesujący Cię temat i wprowadź swoich uczniów w świat tworzenia rzeczy niezwykłych.

Ma-CREO-skotka czyli maskotka
Moje biurko - moje skarby
Przejazd kolejowy
Budujemy dom
Stoper
Małe zoo
Gra

Program nauczania

Nauczanie przedmiotów STEAM (nauki przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Art) i matematyka (Math)) jest niezwykle trudne ze względu na często abstrakcyjny charakter używanych pojęć. Opracowany we współpracy z nauczycielami, ekspertami edukacyjnymi program nauczania nie tylko promuje nauki techniczne, przyrodnicze, matematyczne, ale też wskazuje sposób na realizację tych zagadnień w sposób zintegrowany. Zaproponowane projekty edukacyjne pozwalają dostarczyć uczniom niesamowitych wyzwań na wiele godzin pracy i zabawy. W BeCreo położono szczególny nacisk na praktyczne ujęcie realizowanych tematów oraz możliwość ich realizacji na różnych poziomach trudności.


historyjki