English version: Różnice pomiędzy wersjami

Z support
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 134: Linia 134:
 
|[[Plik:Joystick_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Joystick_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Czujnik temperatury(temperature sensor)
+
|A temperature sensor (temperature sensor)
 
|[[Plik:Temperaturesensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Temperaturesensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Temperaturesensor_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Temperaturesensor_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Czujnik światła (light sensor)
+
|A light sensor (light sensor)
 
|[[Plik:Lightsensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Lightsensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Lightsensor_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Lightsensor_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Czujnik obrotu (rotation sensor)
+
|A rotation sensor (rotation sensor)
 
|[[Plik:Rotationsensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Rotationsensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Rotationsensor_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Rotationsensor_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Serwo (servo)
+
|A servo (servo)
 
|[[Plik:Servo.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Servo.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Servo_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Servo_symb.PNG|100px]]
 
|-
 
|-
|Czujnik odległości (distance sensor)
+
|A distance sensor (distance sensor)
 
|[[Plik:Distancesensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Distancesensor.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Distancesensor_symb.PNG|100px]]
 
|[[Plik:Distancesensor_symb.PNG|100px]]
 
|}
 
|}
  
Informacje na temat poszczególnych modułów znajdziesz w aplikacji BeCREO w Kompendium.
+
You will find detailed information about each of the electronic modules in the Compendium inside the BeCREO application.
  
=Aplikacja BeCREO=
+
 
Aplikacja BeCREO jest bogata w treści szkoleniowe, dzięki czemu nauczanie programowania, algorytmiki lub mechatroniki nie sprawia najmniejszego problemu. Dzięki ogromnej ilości wbudowanych samouczków, lekcja z BeCREO jest przyjemnością. BeCREO nie musisz też generować pomysłów na większe projekty. Dysponując pełną wersją BeCREO otrzymasz ok. 30 projektów, które możesz realizować na co najmniej dwa sposoby. <br/><br/>
+
=The BeCREO application=
W aplikacji BeCREO dostępne są trzy tryby pracy: [[#Kurs|kurs]], [[#Wyzwania|wyzwania]], [[#Tryb dowolny|tryb dowolny]] oraz [[#Kompendium|kompendium]] i [[#Ustawienia|ustawienia]].  
+
The BeCREO application features training content which will make learning programming, algorithmics or mechatronics easy. Thanks to tutorial courses provided inside the application, teaching lessons with BeCREO will be fun. You do not need to come up with your own ideas for larger projects as they are also provided for you and your students. With the full version of BeCREO you will receive access to approx. 30 projects. While working on each of those projects, you can adopt one of at least two suggested approaches. 

There are three main modes of using BeCREO: Tutorial Course, Projects and Free Programming Mode. You can also access a Compendium and Settings: [[#Tutorial Course|course]], [[#Projects|projects]], [[#Free Programming Mode|freeprogrammingmode]] oraz [[#Compendium|compendium]] i [[#Settings|settings]].  
 
<br/> <br/>
 
<br/> <br/>
 
:[[Plik:becreo_menu.PNG|500px]]  <br/> <br/>
 
:[[Plik:becreo_menu.PNG|500px]]  <br/> <br/>
 
   
 
   
==Kurs==
+
==Tutorial Course==
W trybie kursu realizując wyznaczone zadania, w praktyczny sposób zapoznasz się z podstawowymi pojęciami programistycznymi, nauczysz się korzystać z modułów elektronicznych oraz projektować własne urządzenia.  
+
In the Tutorial Course mode you will perform the assigned tasks that will help you get acquainted with the basic programming concepts in a practical way. You will also learn to use electronic modules and design your own devices.
+
In the INSTRUCTOR tab (fig. 1) you will see the instructions of an interactive tutorial, in the SCENE tab (fig. 2) you will create your programs according to the tutorial's instructions, testing the solutions to the tutorial course problems in practice. The number of available programming blocks depends on your current task and it will increase along with the new commands that you have already mastered.
W zakładce INSTRUKTOR  (rysunek 1) zobaczysz interaktywny samouczek, w zakładce SCENA (rysunek 2) będziesz układać program zgodnie z poleceniami samouczka, testując poznane zagadnienia w praktyce. Liczba dostępnych bloczków służących do programowania jest dostosowana do realizowanych zagadnień i rośnie wraz liczbą poznanych dotychczas zagadnień.
 
  
 
<br/> <br/>  
 
<br/> <br/>  
 
:[[Plik:becreocourse.PNG|500px]]  <br/> <br/>
 
:[[Plik:becreocourse.PNG|500px]]  <br/> <br/>
  
==Wyzwania==
+
==Projects==
W trybie wyzwań czeka na Ciebie szereg bardziej rozbudowanych projektów edukacyjnych. Część z nich jest dostępna w podstawowej wersji aplikacji, część w wersji rozszerzonej.  
+
The Projects mode offers you a lot of more complex educational projects. Some of them are available in the basic version of the application, while others require the extended version.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wyzwania1.png|500px]]
 
:[[Plik:wyzwania1.png|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
Każde wyzwanie zawiera od dwóch do czterech projektów, które można realizować na kilka sposobów. Z wyzwaniami tematycznie powiązane są nakładki tematyczne. O tym, którą nakładkę należy wybrać dowiesz się z treści samouczków znajdujących się w apilkacji.  
+
The projects are grouped in thematic sets. Each of those sets has its own, dedicated narrative card and comprises two to four projects that you can implement in numerous ways. The information about the narrative card that you should use in each project you will find in the project descriptions and the corresponding tutorials. 
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wyzwania_dworzec.PNG|500px]]:[[Plik:Board2.PNG|300px]]
 
:[[Plik:wyzwania_dworzec.PNG|500px]]:[[Plik:Board2.PNG|300px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
Każdy projekt jest interdyscyplinarną przygodą – misją, w której będziesz rozwiązywać niebanalne problemy. Nie tylko wykonasz zadania związane z informatyką i programowaniem. Co więcej dostrzeżesz, że tworzenie własnych urządzeń, projektów i rozwiązań jest świetną zabawą i jest też niezwykle pouczające.
+
Each set of projects is an interdisciplinary adventure - a mission in which you will perform unique tasks. Not only will you solve problems related to computer science and programming, but also you will have a chance to develop your own devices. Learning by doing can be great fun! 

 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wyzwania2.png|500px]]
 
:[[Plik:wyzwania2.png|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
Projekty możesz realizować na dwa sposoby. W '''TRYBIE KROK PO KROKU''' będzie Ci towarzyszył wirtualny przewodnik. Projekt w tym trybie jest podzielony na wiele części. Jest to pomocne, gdy problem wydaje Ci się trudny. W aplikacji wszystko jest pod ręką. W jednej zakładce '''INSTRUKTOR''' zapoznajesz się z treścią zadania, w drugiej zakładce '''SCENA''' piszesz program dla swojego projektu. To proste.
+
You can start developing projects in two ways. In the STEP BY STEP MODE you will be accompanied by a virtual guide that will explain each step of the project . In this mode projects will be divided into smaller tasks, which will be helpful especially in case of the more advanced and complex challenges. The application screen features a few tabs that will give you access to different types of information. In the INSTRUCTOR tab you can read the instructions that you should follow while implementing the project. The SCENE tab is the space where you actually “write” your program, i.e. assemble command blocks with programming instructions. It's simple.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wyzwania4.PNG|500px]]:[[Plik:wyzwania7.PNG|500px]]
 
:[[Plik:wyzwania4.PNG|500px]]:[[Plik:wyzwania7.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
W '''TRYBIE KREATYWNYM''' od razu poznasz cel projektu oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby zadanie zostało zaliczone. Tutaj „wszystkie chwyty są dozwolone”. W tym trybie także Twój program jest pod ręką. Wybierając zakładkę 'scena' przechodzisz do tworzenia programu.  
+
In the CREATIVE MODE, however, you will be presented with the project objectives and the conditions that must be met in order for the task to be completed. In this mode "all tricks are allowed", so you don’t need to follow any preset path. Just select the SCENE tab and start programming right away.
 +
 
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:wyzwania5.PNG|500px]]:[[Plik:wyzwania7.PNG|500px]]
 
:[[Plik:wyzwania5.PNG|500px]]:[[Plik:wyzwania7.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
  
==Tryb dowolny==
+
==Free Programming Mode==
W trybie dowolnym dostajesz do dyspozycji środowisko z pełną gamą bloczków. Tutaj możesz w niczym nieskrępowany sposób tworzyć swoje własne projekty. Ogromne możliwości zestawu (duża gama czujników, wyświetlacz, moduł komunikacyjny Bluetooth Low Energy (opcja), pozwalają zbudować elementy inteligentnego domu, inteligentnego miasta, urządzenia badawcze, gry itp.
+
In the Free Programming  Mode you gain access  to a programming environment with a full range of blocks. Here you can create your own projects in any way you like. Thanks to huge possibilities of the BeCREO set (a large range of sensors, display screen, optional Bluetooth Low Energy communication module), you can build components of a smart home, a smart city, research devices, games, etc.
 +
 
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:trybwyzwan.PNG|500px]]
 
:[[Plik:trybwyzwan.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
  
==Kompendium==
+
==Compendium==
Kompendium pozwala zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat załączonych w zestawie modułów elektronicznych, ich funkcjami, sposobem łączenia itp. Do odpisu każdego modułu dołączono kilka przykładów jak je zaprogramować, a następnie użyć w prostych sytuacjach.
+
The Compendium allows you to learn the basic information about the electronic modules included in the set, their functions, methods of connecting them, etc. A description of each module is accompanied by a few examples of programs and situations where those modules can be used.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:komendium1.png|500px]] [[Plik:komendium2.png|500px]] [[Plik:komendium3.png|500px]]
 
:[[Plik:komendium1.png|500px]] [[Plik:komendium2.png|500px]] [[Plik:komendium3.png|500px]]
  
==Ustawienia==
+
==Settings==
W ustawieniach BeCREO mamy możliwość zmiany języka aplikacji (1), wyczyszczony może zostać stan Twoich postępów w kursach (2). Tutaj możesz zarejestrować (3) i wyrejestrować (4) produkt lub dodać klucz dodatkowy produktu.
+
In Settings you can change the application language (1), reset your progress in the courses (2), register (3) and unregister (4) your product or add a product key.
 +
 
 
<br/><br/>[[Plik:ustawienia.PNG|500px]]<br/><br/>
 
<br/><br/>[[Plik:ustawienia.PNG|500px]]<br/><br/>
  
=Programowanie za pomocą bloczków=
+
=Programming with blocks=
BeCreo pozwala programować z wykorzystaniem wizualnych bloczków. W aplikacji znajdziesz nawet 80 różnego rodzaju bloczków. Bloczki mają kształt puzzli, zbliżony do wielu znanych systemów do nauki programowania
+
In BeCREO you can program using 80 different types of visual blocks. They look like puzzles, just like in many typically known systems for learning programming.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:bloczki.PNG|500px]]
 
:[[Plik:bloczki.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
a poprzez przeciąganie ich na scenę mogą być układane w określonym porządku.  
+
By dragging and dropping appropriate blocks onto the scene, you can arrange them in any order you like, either by snapping the blocks together or arranging several “programs” to work side by side. 

 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:bloczki2.PNG|500px]]
 
:[[Plik:bloczki2.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
  
Układając bloczki, tworzony zostaje kod programu, który po wysłaniu na płytkę jest gotowy do sterowania zbudowanym z modułów elektronicznych urządzeniem.
+
When you snap the blocks together, you create a program code. When you send this code to the microcontroller board, you can control the device you’ve built  using electronic modules placed on the control board and connected to the microcontroller board with special connector cables.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
:[[Plik:urzadzenie.PNG|500px]]
 
:[[Plik:urzadzenie.PNG|500px]]
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
W BeCREO możesz korzystać z ogromnej bazy bloczków m.in. sterujących modułami, czytających dane z czujników, komunikacją Bluetooth (opcja). Wśród bloczków znajdują się też typowe bloczki dotyczące pojęć programistycznych. <br/><br/>
+
In BeCREO you can use a huge selection of blocks, including blocks that are used to control modules, read data from sensors, allow Bluetooth communication (as an option). The blocks also include typical blocks devoted to the basic programming concepts such as conditional statements or logical operators.
 +
<br/><br/>
  
W czasie rzeczywistym możesz zobaczyć właściwy kod programu tworzony „w tle”. Kod ten jest widoczny gdy klikniesz zakładkę '''PODGLĄD KODU'''.
+
When you click on the PREVIEW CODE tab, you can see the program code created in real time.
 
:[[Plik:podgglad.PNG|500px]]  [[Plik:podglad.PNG|500px]]
 
:[[Plik:podgglad.PNG|500px]]  [[Plik:podglad.PNG|500px]]
  
=Pierwsze kroki=
+
=First steps=
==Zbuduj==
+
==Build==
# Wyciągnij z pudełka planszę,
+
# Take the control board out of the box.
# Umieść na niej nakładkę tematyczną A Inteligentne miasto
+
# Place the narrative card A (Smart City) on the control board.
# Umieść w lewym dolnym rogu za pomocą plastikowych złączek – programowalną płytkę z nakładką rozszerzającą.
+
# Place the microcontroller board with an extension shield in the plastic holders in the bottom left-hand corner of the control board.
# Zamocuj na planszy w gniazdach oznaczonych symbolem [[Plik:Ledred symb.PNG|30px]] za pomocą złączek trzy moduły z diodami (czerwoną, żółtą i zieloną).  
+
# Attach three electronic modules with LEDs (red, yellow, green) to the control board in slots marked with the  [[Plik:Ledred symb.PNG|30px]] 1. symbol. Use the yellow plastic holders.
# Połącz diodę z programowalną płytką za pomocą zielono – czerwono – czarnych kabelków.  
+
# Connect each LED to the microcontroller board using green-red-and-black connecting cables.
#*Diodę czerwoną połącz z pinem nr 4 w taki sposób, aby zielony przewód był połączony z „męskim”, zielonym goldpinem (metalowym słupkiem: czerwony – z czerwonym goldpinem, czarny z czarnym goldpinem itd.)
+
#*Connect the red LED to pin 4 in such a way that the green wire is connected to the green "male" goldpin, the red wire to a red goldpin, and the black wire to a black goldpin, etc
#*Diodę żółtą połącz z pinem nr 5 w taki sam sposób jak diodę czerwoną
+
#*Repeat the steps described above to connect the yellow LED to pin 5.
#*Diodę zieloną połącz z pinem nr 6 w taki sam sposób jak poprzednie diody.
+
#*Repeat the steps described above to connect the green LED to pin 6.
# Podłącz płytkę kablem USB do komputera.
+
# Connect the microcontroller board to the computer via the provided USB cable
 +
 
 +
==Program==
 +
# Start the BeCREO application.
 +
# Select  PROJECTS.
 +
# Click on the set of projects called A Smart City
 +
# Select project A02 Traffic Lights.
 +
# Open the SCENE tab.
 +
===Part 1===
 +
# Write a program that will switch on the red LED while switching off the yellow and green LED and then wait for 5 s.
 +
# Send the program to the microcontroller board.
  
==Zaprogramuj==
 
#Uruchom aplikację BeCREO
 
# Wybierz '''WYZWANIA''' w aplikacji
 
# Wybierz wyzwanie '''A Inteliegentne miasto'''
 
# Wybierz projekt '''A02 Sygnalizacja świetlna'''.
 
# Wybierz zakładkę '''SCENA'''
 
===Część 1===
 
# Napisz program włączający diodę czerwoną, a wyłączający diodę żółtą i zieloną i czekający 5 s.
 
# Wyślij program
 
  
 
  [[Plik:program1.png|180px]]
 
  [[Plik:program1.png|180px]]
  Ustawienia: dioda czerwona pin#3, dioda żółta pin#4, dioda zielona pin#5;
+
  Settings: red LED pin#3, yellow LED pin#4, green LED pin#5;
 +
 
 +
===Part 2===
 +
# Next to the first program, write another program that should switch on the red and yellow LED, switch off the green LED and wait for 1 s.
 +
# Send the program to the microcontroller board.
  
===Część 2===
 
# Dopisz obok program włączający diodę czerwoną i diodę żółtą, a wyłączający diodę zieloną i czekający 1 s.
 
# Wyślij program
 
 
  [[Plik:Przykład.png|400px]]
 
  [[Plik:Przykład.png|400px]]
  
===Część 3===
+
===Part 3===
# Dopisz obok program wyłączający diodę czerwoną i diodę żółtą, a włączający diodę zieloną i czekający 5 s.  
+
# Next to the two programs above write a program that should switch off the red and yellow LEDs, switch on the green LED and then wait for 5 s.
# Wyślij program
+
# Send the program to the microcontroller board.
 +
 
 
  [[Plik:Przykład3.png|600px]]
 
  [[Plik:Przykład3.png|600px]]
  
===Część 4===
+
===Part 4===
# Dopisz obok program wyłączający diodę czerwoną, włączający diodę żółtą, wyłączający diodę zieloną i czekający 1 s.  
+
# Next to the three programs above write a program that should switch off the red LED, switch on the yellow LED, switch off the green LED and then wait for 1 s.
# Wyślij program
+
# Send the program to the microcontroller board.
 +
 
 
  [[Plik:Przykład5.png|900px]]
 
  [[Plik:Przykład5.png|900px]]
  
==Przetestuj==
+
==Test your solution==
Po wysłaniu programu sprawdź czy Twój zestaw wykonuje prawidłowo wszystkie czynności. Sygnalizacja świetlna powinna realizować poprawnie cykl dla 4 stanów świateł. Czerwonego, czerwonego i żółtego, zielonego i żółtego. Jeśli masz kłopot z realizacją tego projektu, w każdej chwili możesz uruchomić samouczek wybierając zakładkę '''INSTRUKTOR'''.
+
After sending the program, check if your device performs all the activities correctly. Traffic lights should display 4 cycles of lights. Red, red and yellow, green and yellow. If you have any problems with this project, you can start the tutorial at any time by selecting the INSTRUCTOR tab.
=Scenariusze edukacyjne=
+
 
Poza zawartymi w aplikacji interaktywnymi treściami szkoleniowymi przygotowaliśmy dla Ciebie kilka gotowych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem aplikacji BeCREO. Wybierz interesujący Cię temat i wprowadź swoich uczniów w świat tworzenia rzeczy niezwykłych.
+
 
:[[Ma-CREO-skotka czyli maskotka]]
+
=Educational scenarios=
 +
In addition to the interactive training contents which you will find in the application, we have prepared a few ready lesson scenarios. Please, select the topic that interests you and introduce your students to the world of creating unusual things.
 +
 
 +
 
 +
:[[Ma-CREO-scott or a Mascot]]
 
:[[Moje biurko - moje skarby]]
 
:[[Moje biurko - moje skarby]]
 
:[[Przejazd kolejowy]]
 
:[[Przejazd kolejowy]]

Wersja z 10:54, 23 sty 2019

BeCREO - Instruction Manual

Polish version

BeCREO From the maker of electronic circuits to the creator and developer of the Internet of Things. BeCREO features topics such as design, music, smart home, smart city and many more. You can design and build your own projects from electronic modules that you can snap together like building blocks and then program using the BeCREO programming environment.

Introducing BeCREO

BeCREO is a modular teaching platform designed to teach the fundamentals of programming, electronics, mechatronics and selected aspects of robotics. The environment comprises a series of electronic modules, a programmable microcontroller board and an application that features a comprehensive programming course. With dozens of specially designed challenges and developing innovative projects, BeCREO will introduce you to the world of smart devices that you will be able to create on your own in no time.. BeCREO can help you:

 • develop analytical skills and logical thinking,
 • learn how to collaborate with others and use technology in a creative way,
 • learn how to use programming to solve complex, practical problems in our everyday life,
 • develop algorithmic intuition.

NOTE BeCREO requires you to download an application You need to download and install the BeCREO application on your Windows 7 or higher computer (laptop, 2in1 device, stationary PC). This computer is not included in the BeCREO set.


Więcej informacji

How to download and install the BeCREO computer application

 1. To download the BeCREO application, visit the becreo.eu website and go to Downloads, click on Download for Windows and save the installer file on your hard disc drive. 

  StronaBeCREO.PNG

 2. Run the installer.
 3. Confirm when asked if you want to install the BeCREO application on your computer and introduce changes on your computer.
 4. Choose the language version that will be used during installation. 


  Jezyk.png

 5. Follow the onscreen instructions. Keep it in mind that the installation time might differ depending on the computer and last from a few minutes to under 20 minutes. 

  Instalacja.png

 6. After the installation of the BeCREO application is complete, the Installation Wizard will prompt you to install drivers for the microcontroller board. You need to confirm this installation in order for the BeCREO to function properly. 

  Instalacja4.png

 7. When the installation is complete, run the BeCREO application by clicking on its icon on the desktop.


How to register?

When you run the BeCREO application for the first time, you will be prompted to register your BeCREO set. Use the licence code which you will find inside the BeCREO box. If you have purchased the extended version, type in the extension set code in the line below. 

Licencja.png

In order to unregister BeCREO, go to SETTINGS in the main menu and click on the UNREGISTER BECREO (1). You can also use this option to provide a new licence code or extension code (2).

BeCREO in 6 easy steps

 1. Download and run the BeCREO application. Choose a lesson from the Tutorial course.
 2. Place a narrative card onto the control board.
 3. Place the required electronic modules in appropriate places on the control board.
 4. Connect the electronic modules to the controller board according to the diagram in the tutorial lesson.
 5. Use the SCENE tab and the programming blocks available in the application to create a program to complete the task you selected.
 6. Send your program to the microcontroller board and test it.


Parts of the BeCREO set

 1. 1. A set of 11 electronic modules.
  1. A red LED (led red),
   Ledred.PNG
  2. A yellow LED (led yellow),
   Ledyellow.PNG
  3. A green LED (led green),
   Ledgreen.PNG
  4. A buzzer (buzzer),
   Buzzer.PNG
  5. A button (push buton).
   Button.PNG
  6. A joystick (joystick).
   Joystick.PNG
  7. A temperature sensor.
   Temperaturesensor.PNG
  8. A light sensor (light sensor),
   Lightsensor.PNG
  9. A rotation sensor (rotation sensor).
   Rotationsensor.PNG
  10. A servomechanism (servo (servo).
   Servo.PNG
  11. A distance sensor (distance sensor).
   Distancesensor.PNG
 2. A microcontroller board.

  Arduino.PNG

 3. An extension shield with an OLED display screen.

  Ioexpander.PNG

 4. A control board on which you can place narrative cards as well as electronic modules (your working space).
 5. A set of 10 narrative cards.

  Scenebackground.PNGBoard2.PNG 250px 250px250px250px250px 250px250px 250px

 6. A set of plastic connectors that you can use to fix the electronic modules onto the control board or to connect them to LEGO® blocks. 


  150px

 7. A USB cable.

  150px

 8. A set of connecting cables in two colour sets to connect electronic modules to the microcontroller board.


  150px

 9. An AA battery holder.

  150px

How to prepare the set before starting work?

Unpack the electronic parts

Inside the box you will find the parts of the set. Originally they are in small plastic bags or cardboard boxes. The following parts are placed in their designated slots: a microcontroller board, an extension shield with an OLED display, electronic modules, a USB cable and small connector cables. Unpack them gently and place them on your desk outside of the box.

Fix the electronic modules inside the plastic holders.

In each slot inside the box, you can find plastic pieces in the shape similar to the letter H. Take them out of the box and place electronic modules in them, sliding them in from one side (figure 1). [figure 1 showing how to do it] Connect the two larger plastic connectors crosswise and fix a microcontroller board holder you have just created onto the control board . First fasten the shorter connector by sliding it as shown in figure 2, then attach the other connector as shown in figure 3. Press it until you hear a click. [figure 2 showing how to do it ] Connect the expansion shield to the microcontroller board as shown in figure 3. Make sure all the "male" connectors from the extension shield are precisely placed in the "female" connectors of the microcontroller board and then push the two boards together. [figure 3 showing how to do it ]

Connect cables to modules

Divide the electronic modules into two groups: digital modules (marked with the letter D) and analog modules (marked with the letter A). Connect the coloured cables to each of the modules: use the green-red-black cables to connect digital modules (D), and blue-red-black cables to connect analog modules (A).


ModulD.jpg ModulA.jpg

The servo and the distance sensor are equipped with their own, integrated connecting cables.

Place modules into their slots inside the box

Sort the electronic modules according to the table below. Please note that there is a symbol of the electronic module at the bottom of each slot. You can find the same, corresponding symbol on most electronic modules. These symbols will help you organise work and keep order in the box.


Wytloczka.jpg


Module Name Module Symbol
A red LED (led red) Ledred.PNG Ledred symb.PNG
A yellow LED (led yellow) Ledyellow.PNG Ledred symb.PNG
A green LED (led green) Ledgreen.PNG Ledred symb.PNG
A buzzer (buzzer) Buzzer.PNG Buzzer symb.PNG
A button (push buton) Button.PNG Button symb.PNG
Joystick (joystick) Joystick.PNG Joystick symb.PNG
A temperature sensor (temperature sensor) Temperaturesensor.PNG Temperaturesensor symb.PNG
A light sensor (light sensor) Lightsensor.PNG Lightsensor symb.PNG
A rotation sensor (rotation sensor) Rotationsensor.PNG Rotationsensor symb.PNG
A servo (servo) Servo.PNG Servo symb.PNG
A distance sensor (distance sensor) Distancesensor.PNG Distancesensor symb.PNG

You will find detailed information about each of the electronic modules in the Compendium inside the BeCREO application.


The BeCREO application

The BeCREO application features training content which will make learning programming, algorithmics or mechatronics easy. Thanks to tutorial courses provided inside the application, teaching lessons with BeCREO will be fun. You do not need to come up with your own ideas for larger projects as they are also provided for you and your students. With the full version of BeCREO you will receive access to approx. 30 projects. While working on each of those projects, you can adopt one of at least two suggested approaches. 

There are three main modes of using BeCREO: Tutorial Course, Projects and Free Programming Mode. You can also access a Compendium and Settings: course, projects, freeprogrammingmode oraz compendium i settings.

Becreo menu.PNG

Tutorial Course

In the Tutorial Course mode you will perform the assigned tasks that will help you get acquainted with the basic programming concepts in a practical way. You will also learn to use electronic modules and design your own devices. In the INSTRUCTOR tab (fig. 1) you will see the instructions of an interactive tutorial, in the SCENE tab (fig. 2) you will create your programs according to the tutorial's instructions, testing the solutions to the tutorial course problems in practice. The number of available programming blocks depends on your current task and it will increase along with the new commands that you have already mastered.Becreocourse.PNG

Projects

The Projects mode offers you a lot of more complex educational projects. Some of them are available in the basic version of the application, while others require the extended version.

Wyzwania1.pngThe projects are grouped in thematic sets. Each of those sets has its own, dedicated narrative card and comprises two to four projects that you can implement in numerous ways. The information about the narrative card that you should use in each project you will find in the project descriptions and the corresponding tutorials. 

Wyzwania dworzec.PNG:Board2.PNGEach set of projects is an interdisciplinary adventure - a mission in which you will perform unique tasks. Not only will you solve problems related to computer science and programming, but also you will have a chance to develop your own devices. Learning by doing can be great fun! 


Wyzwania2.pngYou can start developing projects in two ways. In the STEP BY STEP MODE you will be accompanied by a virtual guide that will explain each step of the project . In this mode projects will be divided into smaller tasks, which will be helpful especially in case of the more advanced and complex challenges. The application screen features a few tabs that will give you access to different types of information. In the INSTRUCTOR tab you can read the instructions that you should follow while implementing the project. The SCENE tab is the space where you actually “write” your program, i.e. assemble command blocks with programming instructions. It's simple.


Wyzwania4.PNG:500pxIn the CREATIVE MODE, however, you will be presented with the project objectives and the conditions that must be met in order for the task to be completed. In this mode "all tricks are allowed", so you don’t need to follow any preset path. Just select the SCENE tab and start programming right away.Wyzwania5.PNG:500pxFree Programming Mode

In the Free Programming Mode you gain access to a programming environment with a full range of blocks. Here you can create your own projects in any way you like. Thanks to huge possibilities of the BeCREO set (a large range of sensors, display screen, optional Bluetooth Low Energy communication module), you can build components of a smart home, a smart city, research devices, games, etc.
Trybwyzwan.PNGCompendium

The Compendium allows you to learn the basic information about the electronic modules included in the set, their functions, methods of connecting them, etc. A description of each module is accompanied by a few examples of programs and situations where those modules can be used.

Komendium1.png Komendium2.png Komendium3.png

Settings

In Settings you can change the application language (1), reset your progress in the courses (2), register (3) and unregister (4) your product or add a product key.500px

Programming with blocks

In BeCREO you can program using 80 different types of visual blocks. They look like puzzles, just like in many typically known systems for learning programming.

Bloczki.PNGBy dragging and dropping appropriate blocks onto the scene, you can arrange them in any order you like, either by snapping the blocks together or arranging several “programs” to work side by side. 


Bloczki2.PNGWhen you snap the blocks together, you create a program code. When you send this code to the microcontroller board, you can control the device you’ve built using electronic modules placed on the control board and connected to the microcontroller board with special connector cables.

500pxIn BeCREO you can use a huge selection of blocks, including blocks that are used to control modules, read data from sensors, allow Bluetooth communication (as an option). The blocks also include typical blocks devoted to the basic programming concepts such as conditional statements or logical operators.When you click on the PREVIEW CODE tab, you can see the program code created in real time.

500px 500px

First steps

Build

 1. Take the control board out of the box.
 2. Place the narrative card A (Smart City) on the control board.
 3. Place the microcontroller board with an extension shield in the plastic holders in the bottom left-hand corner of the control board.
 4. Attach three electronic modules with LEDs (red, yellow, green) to the control board in slots marked with the  Ledred symb.PNG 1. symbol. Use the yellow plastic holders.
 5. Connect each LED to the microcontroller board using green-red-and-black connecting cables.
  • Connect the red LED to pin 4 in such a way that the green wire is connected to the green "male" goldpin, the red wire to a red goldpin, and the black wire to a black goldpin, etc
  • Repeat the steps described above to connect the yellow LED to pin 5.
  • Repeat the steps described above to connect the green LED to pin 6.
 6. Connect the microcontroller board to the computer via the provided USB cable

Program

 1. Start the BeCREO application.
 2. Select  PROJECTS.
 3. Click on the set of projects called A Smart City
 4. Select project A02 Traffic Lights.
 5. Open the SCENE tab.

Part 1

 1. Write a program that will switch on the red LED while switching off the yellow and green LED and then wait for 5 s.
 2. Send the program to the microcontroller board.


Program1.png
Settings: red LED pin#3, yellow LED pin#4, green LED pin#5;

Part 2

 1. Next to the first program, write another program that should switch on the red and yellow LED, switch off the green LED and wait for 1 s.
 2. Send the program to the microcontroller board.
Przykład.png

Part 3

 1. Next to the two programs above write a program that should switch off the red and yellow LEDs, switch on the green LED and then wait for 5 s.
 2. Send the program to the microcontroller board.
Przykład3.png

Part 4

 1. Next to the three programs above write a program that should switch off the red LED, switch on the yellow LED, switch off the green LED and then wait for 1 s.
 2. Send the program to the microcontroller board.
Przykład5.png

Test your solution

After sending the program, check if your device performs all the activities correctly. Traffic lights should display 4 cycles of lights. Red, red and yellow, green and yellow. If you have any problems with this project, you can start the tutorial at any time by selecting the INSTRUCTOR tab.


Educational scenarios

In addition to the interactive training contents which you will find in the application, we have prepared a few ready lesson scenarios. Please, select the topic that interests you and introduce your students to the world of creating unusual things.


Ma-CREO-scott or a Mascot
Moje biurko - moje skarby
Przejazd kolejowy
Budujemy dom
Stoper
Małe zoo
Gra

Program nauczania

Nauczanie przedmiotów STEAM (nauki przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Art) i matematyka (Math)) jest niezwykle trudne ze względu na często abstrakcyjny charakter używanych pojęć. Opracowany we współpracy z nauczycielami, ekspertami edukacyjnymi program nauczania nie tylko promuje nauki techniczne, przyrodnicze, matematyczne, ale też wskazuje sposób na realizację tych zagadnień w sposób zintegrowany. Zaproponowane projekty edukacyjne pozwalają dostarczyć uczniom niesamowitych wyzwań na wiele godzin pracy i zabawy. W BeCreo położono szczególny nacisk na praktyczne ujęcie realizowanych tematów oraz możliwość ich realizacji na różnych poziomach trudności.


historyjki