Sterowanie oświetleniem

Z support
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wyzwanie: E INTELIGENTNY DOM

Projekt: E01 STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Przypomnij sobie[edytuj]

Przed rozpoczęciem tego projektu warto wrócić do lekcji:

 • funkcje,
 • instrukcja warunkowa prosta,
 • instrukcje warunkowe złożone,
 • liczby losowe,
 • operatory porównania,
 • tablice,
 • urządzenia wejścia,
 • wyświetlacz,
 • zmienne.

Cel projektu[edytuj]

Sterowanie oświetlaniem to nie tylko wygoda, ale także ochrona naszych braci mniejszych zwierzątek. Przykładowa sytuacja: pająk, który wymaga zmiany natężenia światła o godzinie 2 w nocy i później o 8 rano. W takiej sytuacji najlepiej jest zrobić system, który będzie sterował oświetleniem w tych dwóch przypadkach niż aby człowiek musiał pamiętać o tych dwóch sytuacjach.

Zadanie 1[edytuj]

Podłączenie modułów[edytuj]

Czujnik światła jest modułem analogowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką A (Analog).

Opis[edytuj]

Sprawdź jakie wartości zwraca czujnik światła przy pomocy monitora portu szeregowego.

Zadanie 2[edytuj]

Podłączenie modułów[edytuj]

Dioda jest modułem cyfrowym. Podłącz ją pod pin oznaczony literką D (Digital).

Opis[edytuj]

Napisz instrukcje warunkowe do sterowania diodą w zależności od wartości jakie zwraca o jasności i ciemności. Pamiętaj, że czujnik światła jest modułem analogowym, więc zwraca wartości liczbowe w zakresie 0-1023. Z tego powodu w instrukcjach warunkowych należy zastosować operatory porównania.

Pseudokod[edytuj]

Jeśli czujnik-światła < 200
  dioda-led włącz
w przeciwnym wypadku 
  dioda-led wyłącz

Zadanie 3[edytuj]

Opis[edytuj]

Utwórz tablicę, której elementami będą nazwy pór roku. Następnie napisz funkcję losującą jeden z elementów stworzonej tablicy.

Pamiętaj aby utworzyć tablicę postępuj według instrukcji:

1. Utwórz zmienną tablicową o typie wartości jakie chcesz aby były w niej przechowywane.

2. Wypełnij tablicę wartościami. Do utworzonej zmiennej podłącz bloczek „tablica typu” z wybranym typem wartości. Następnie podłącz bloczki z wartościami tablicy.

Zadanie 4[edytuj]

Opis[edytuj]

W kolejnej funkcji napisz losowanie liczby będącej godziną. Pamiętaj, że doba ma 24 godziny. Skorzystaj z bloczka <WYLOSUJ LICZBĘ CAŁKOWITĄ> i ustaw zakres z jakiego ma być losowana liczba. Wynik zapisz w zmiennej.

Pamiętaj, aby w przypadku losowania druga wartość zakresu zawsze musi być o 1 większa od preferowanej maksymalnej wartości. W przypadku poniższego pseudokodu najniższą wylosowaną liczbą będzie 0 a najwyższą 23.

Pseudokod[edytuj]

Wylosowana-liczba = Wylosuj liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 24

Zadanie 5[edytuj]

Podłączenie modułów[edytuj]

Przycisk jest modułem cyfrowym. Podłącz go pod pin oznaczony literką D (Digital).

Opis[edytuj]

Za pomocą przycisku uruchom mechanizm losujący jeden z elementów tablicy oraz godzinę. Dopisz do funkcji losującej godzinę, losowanie pory roku. Pamiętaj, że pierwszy element tablicy ma indeks 0 a ostatni to liczba elementów minus 1. Wylosowane wartości wypisz na wyświetlaczu.

Przypomnij sobie jakie bloczki są potrzebne do prawidłowej pracy z wyświetlaczem:[edytuj]

 • włącz wyświetlacz (domyślnie wyświetlacz jest wyłączony, ta instrukcja powinna być użyta tylko raz),
 • wyczyść wyświetlacz (instrukcja wyczyści poprzednie zapiski na wyświetlaczu, np. logo producenta),
 • ustaw kursor (pozwala na wypisanie tekstu zawsze w tym samym miejscu),
 • wypisz na wyświetlaczu (wypisanie tekstu dołączonego z prawej strony bloczka),
 • wyświetl na wyświetlaczu (wyświetlenie powyżej zdefiniowanych tekstów i figur).

Zadanie 6[edytuj]

Opis[edytuj]

Po naciśnięciu przycisku oprócz wylosowanych wartości steruj oświetleniem. Przykładowo, jeśli zostanie wylosowana zima i godzina 19 to należy włączyć oświetlanie. Natomiast w przypadku pory roku lato i godziny 19 na dworze jest jeszcze na tyle jasno, że sztuczne światło z żarówki nie będzie potrzebne.