Małe zoo

Z support
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykorzystanie Modułu Bluetooth, pierwsze kroki z Internetem Rzeczy

Dane metodyczne[edytuj]

Poziom edukacyjny/ przedmiot/ grupa przedmiotów[edytuj]

II etap edukacyjny

Cel główny realizacji zajęć.[edytuj]

Zapoznanie uczniów z pojęciem i przykładami Internetu Rzeczy.

Cele szczegółowe realizowanych zajęć.[edytuj]

Uczeń po zakończonych zajęciach:

 • Tłumaczy swoimi słowami pojęcie Internetu Rzeczy,
 • podaje przykłady przedmiotów, które mogą się zaliczać do Internetu Rzeczy,
 • potrafi zbudować urządzenie, które za pomocą np. protokołu Bluetooth przekaże dowolne dane do urządzenia mobilnego,
 • opracuje program, który po przeanalizowaniu danych z czujnika, przekaże część z nich do urządzenia mobilnego,
 • korzysta z platformy e-learningowej i sporządza raport z realizowanego projektu,
 • współpracuje w zespole tworząc program.

Specyfikacja grupy docelowej – główne cechy ( z uwzględnieniem poziomu zaawansowania ucznia w pracy z TIK). A. Merytoryczne B. Techniczne

 • uczniowie w wieku 10+
 • uczniowie znający podstawy BeCREO, intrukcji warunkowych, obsługę wyświetlacza.

Wymagania technologiczne jak musi spełnić szkoła/sala/przestrzeń dydaktyczna w której odbywają się zajęcia.[edytuj]

 • Komputer lub urządzenie 2w1 z systemem Windows (Zalecany jedno urządzenie i zestaw BeCREO dla 2 osobowej grupy uczniów).
 • Urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS
 • Przestrzeń sali adoptowalna do możliwości pracy w grupach uczniowskich
 • Dostęp do Internetu

Wybrane cyfrowe zasoby edukacyjne wykorzystywane w toku realizowanych zajęć.[edytuj]

 • Aplikacja BeCREO zainstalowana na komputerze lub urządzeniu 2w1
 • Aplikacja opensource Blynk
 • Dostęp do platformy e-learningowego np. Edmodo.

Materiały i narzędzia wykorzystywane w toku realizowanych zajęć (w tym narzędzia technologiczne)[edytuj]

 • Zestawy BeCREO – 1 opakowanie na 2 osoby,
 • arkusze papieru,
 • ołówki.

Ogólny zarys pomysłu na zajęcie.[edytuj]

Podczas zajęć uczniowie poznają pojęcie Internetu Rzeczy. Podczas zajęć opracują urządzenie, które będzie przesyłało wybrane dane do urządzenia mobilnego. Przebieg zajęć – z uwzględnieniem celu oraz sposobu wykorzystania nowych technologii edukacyjnych na każdym etapie. Temat, metoda pracy, zdanie opisu tematu, czas, wskazówki dla nauczycieli

Scenariusz[edytuj]

Cześć wstępna[edytuj]

CELE LEKCJI (1’)

Przedstaw uczniom jak będzie wyglądała lekcja. Określ czas lekcji oraz narzędzia, których będą używać. Opowiedz uczniom historię, w której zwróciła się do Was dyrekcja ZOO z prośbą o narzędzie do monitorowania parametrów środowiskowych i przesyłania ich do innych urządzeń mobilnych. Pracownicy chcieliby otrzymywać na bieżąco takie dane na swoje urządzenia. Jest także pomysł, aby część z tych danych przesyłać do odwiedzających ZOO.

DOKUMENTACJA

Poproś uczniów o sporządzanie dokumentacji na platformie e-learningowej. Podczas zajęć uczniowie sporządzają raport. Umieszczają na platformie wnioski, zdjęcia, zapisy dźwiękowe.

Cześć zasadnicza[edytuj]

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE - POGADANKA (5’)

Zapytaj uczniów czym są parametry środowiskowe i dlaczego one są istotne z punktu widzenia dyrekcji ZOO.
Uzyskaj informacje od uczniów z pogranicza fizyki i biologii. Należy uzyskać informacje o tym, że każde zwierzę ma określoną optymalną temperaturę, wilgotność środowiska w którym żyje. Należy pozwolić uczniom przeprowadzić research, aby dowiedzieć się jakie wartości temperatury są właściwe dla poszczególnych zwierząt.
Wybierz kilka przykładów np. węże, warany, kameleony itp.
Poproś uczniów o zanotowanie najważniejszych informacji na platformie.

MONITORING PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH WYBRANEGO ZWIERZĘCIA – TWORZENIE PROGRAMU

Poproś uczniów o przygotowanie programu monitorującego temperaturę, wilgotność, natężenie światła w terrarium. W programie należy wykorzystać funkcje oraz zmienne i w zmiennych przechowywać te dane do późniejszego wykorzystania.

PODSTAWY INTERNETU RZECZY – BURZA MÓZGÓW

Poproś uczniów o podanie definicji Internetu Rzeczy. Daj uczniom ok. 5 minut na zdobycie informacji o Internecie Rzeczy. Przeprowadź burzę mózgów pod tytułem Internet Rzeczy w Inteligentnym Mieście.
Postaraj się moderować burzę mózgów w taki sposób, aby uczniowie szukali nieszablonowych sposobów wykorzystania Internetu Rzeczy w różnych obszarach życia ludzi w tym w ZOO.
Poproś uczniów o wykonanie zdjęcia tablicy z hasłami i umieszczenie na platformie.

PODSTAWY INTERNETU RZECZY – BECREO

Przeprowadź instruktaż w jaki sposób Intel Genuino 101 może się komunikować z urządzeniem mobilnym z wykorzystaniem transmisji Bluetooth.
 • Instalacja aplikacji
 • Autoryzacja
 • Łączenie z urządzeniem
 • Dodanie widżetów
 • Przesłanie dowolnych danych między Intel Genuino 101

PRZESYŁANIE DANYCH Z GENUINO 101 O PARAMETRACH ŻYCIA ZWIERZĄT ODWIEDZAJĄCYM ZOO

Przygotuj program przesyłający dane do Blynk.

TESTOWANIE PROGRAMU

Rozdaj uczniom arkusze testów. Poproś, aby zmienili miejsca, w których siedzą i wykonali test stworzonego programu.
Po powrocie autorów do swoich miejsc, należy wykonać zdjęcia arkuszy testów i umieścić na platformie.

Część końcowa[edytuj]

 1. PODSUMOWANIE LEKCJI (3’)

Podsumuj z uczniami lekcję.